President verduidelijkt kwestie goudroyalties

President Chandrikapersad Santokhi heeft donderdagavond in de Nationale Assemblee duidelijkheid verschaft in de kwestie van royalties op goudexporten. In het Herstelplan staat als één van de inkomsten verhogende maatregelen opgenomen de verhoging van de royalties op goudexporten naar 7,5%. Op basis hiervan is ook met het IMF (Internationaal Monetair Fonds) onderhandeld en tot het staff level akkoord gekomen. Het Herstelplan is ook als zodanig door het parlement goedgekeurd.

Volgens de president heeft de regering inderdaad het besluit genomen om de royalties op goudexporten op 7,5% te brengen. Doch daarna zijn er tekenen en signalen binnengekomen dat vanwege de 4% royalties die onder andere in de regio geldt, er mogelijk een sluiproute zou ontstaan waarbij via smokkel van goud Suriname inkomsten zou kunnen mislopen. Op grond daarvan heeft de regering opnieuw besloten de goudroyalties te wijzigen. De 7,5% werd teruggebracht naar 4,5%.

Bij de uitvoering van het Herstelplan en bij de onderhandelingen met het IMF werd echter uitgegaan van de 7,5 % royalties op goudexporten, althans wordt er gerekend op extra inkomsten die met de verhoging van de royalties met zich mee zouden brengen. De president verduidelijkte, dat de verminderde inkomsten vanwege het besluit om de royalties terug te brengen naar 4,5%, weggemaakt zullen worden door andere maatregelen in de hele  goudketen. Door ordeningsmaatregelen in vooral de kleinschalige en middelgrote goudwinning, zal nu daar bij alle schakels belasting worden geheven.

Vanaf de concessiehouders tot aan de productie zal thans belasting worden geheven. Met de extra inkomsten worden zo de verminderde inkomsten uit royalties op goudexporten gecompenseerd, waardoor de geprognotiseerde inkomsten uit de goudsector toch nog gehaald worden. In het Herstelplan staat echter nog steeds opgenomen de verhoging van de royalties naar 7,5%. Dat is dus nu een technicality, waar de president thans duidelijkheid over heeft verschaft. Het ware beter, indien de regering dit eerder had verduidelijkt in de voorlichting rond de uitvoering van het Herstelplan.

Vanuit de media wordt de implementatie van de 185 maatregelen en acties uit het Herstelplan nauw gevolgd en misvattingen en onduidelijkheden dienen ten allen tijde voorkomen te worden.

SS

error: Kopiëren mag niet!