Regeringsvoorstel Wet Openbaarheid van Bestuur

De regering gaat een eigen voorstel indienen bij de Nationale Assemblee voor de Wet Openbaarheid van Bestuur. De minister van Justitie en Politie werkt hieraan en de komende week gaat de regering het voorstel goedkeuren en vervolgens naar de Staatsraad sturen ter becommentariëring en advies. Dit zei president Chandrikapersad Santokhi gistermiddag in het parlement.

Santokhi wees erop, dat aanname van de Wet Openbaarheid van Bestuur genoemd is als maatregel in het Herstelplan. De regering is volgens hem voorstander van transparant bestuur. Vorige week hebben oppositieleden van de NDP en de BEP een initiatiefvoorstel ingediend van de Wet Openbaarheid van Bestuur.

HPSG

Santokhi deed gisteren tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen ook enkele andere belangwekkende mededelingen. Zo zei hij met betrekking tot het koolwaterstofproject van het Deens bedrijf HPSG dat de regering de overeenkomst heeft goedgekeurd op basis van adviezen van deskundigen, zoals die van de EBS en de Energie Autoriteit Suriname. Alle stukken met betrekking tot de overeenkomst zijn naar de Nationale Assemblee gestuurd. Naar aanleiding van eerder gestelde vragen van Assembleeleden over wie allemaal achter HPSG zitten, zei de president dat zich ook diaspora mensen daaronder bevinden. Hun inbreng in het bedrijf zou met grond zijn die in eigendom is. Het is niet zo dat de staat grond beschikbaar heeft gesteld.

Vluchten uit Haïti

Over de kwestie van vluchten vanuit Haïti, deelde de president het parlement mee dat een door hem ingesteld onderzoekscommissie een rapport heeft uitgebracht en dat de aanbevelingen daaruit thans worden uitgevoerd door de relevante ministeries. Volgens Santokhi is uit het onderzoek niet gebleken dat er sprake zou zijn geweest van mensensmokkel. Indien men dat wel beweert, vroeg de president om zulks door te geven aan de procureur-generaal. De regering doet er alles aan om mensenhandel en mensensmokkel tegen te gaan, zei hij.

Indiase filmploeg

In de kwestie van de filmploeg uit India, waarover op social media gesuggereerd wordt dat er hier sprake zou zijn van mensensmokkel, verduidelijkte Santokhi dat alle personen in deze conform de geldende procedures en na screening toestemming hebben verkregen om het land binnen te komen. Ze hebben ondertussen hun filmopnames gedaan en een groot deel is terug naar eigen land. Alles in deze kwestie wordt onderzocht en tot nu toe is er geen enkele sprake van mensensmokkel of mensenhandel. De president wijst erop, dat berichtgevingen over zaken als mensensmokkel en mensenhandel niet goed zijn voor potentiële investeerders.  Het creëert volgens hem een bepaalde sfeer.

SS      

error: Kopiëren mag niet!