Suriname en VN herbevestigen duurzame onderlinge relatie

In Suriname verblijft momenteel de Resident Coördinator van de Verenigde Naties (VN) voor Suriname, Marina Walter. Zij heeft woensdag haar opwachting gemaakt bij president Chandrikapersad Santokhi. Het onderhoud metSantokhi was onderdeel van een beleefdheidsbezoek waarbij de duurzame relatie tussen Suriname en de VN herbevestigd werd. Tijdens het bezoek aan de president hebben de president en Walter zich gebogen over hun jarenlange samenwerking.

Jessica Chandnani, Chief of Office van de Resident Coördinator, zegt dat de VN en Suriname een hele nauwe band hebben. Met het bezoek aan Santokhi is de relatie niet alleen herbevestigd, maar is ook belangrijk dat hieraan vervolg wordt gegeven vanwege het nieuwe ontwikkelingsplan alsook het nieuwe raamwerk van de VN, de Multi-Country Sustainable Development Cooperation Framework (MSDCF – zie onderaan).  De MSDCF is het instrument waarmee de Verenigde Naties landen en gebieden in het Caribisch gebied steunt.

Chandnani merkt op, dat de Surinaamse regering zich eraan gecommitteerd heeft de groei van het land en de ontwikkeling van haar samenleving ter hand te nemen. De Verenigde Naties wil hierin een partner zijn en waar nodig een bijdrage leveren in het realiseren van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen of te wel de Sustainable Development Goals (SDG’s) die verankerd zijn in Sociale, Economische en Milieu-gerelateerde duurzame ontwikkeling. 

Chandnani verwacht dan ook dat het partnerschap tussen Suriname en VN op elk gebied voortgezet zal worden, met gebruik van de MSDCF. Voor de organisatie is een goede samenwerking met de Surinaamse overheid van belang zodat er een richtige implementatie kan plaatsvinden van de gemeenschappelijke doelen vastgelegd in het Nationale Ontwikkelingsplan en de MSDCF.

De VN is van mening, dat de Surinaamse overheid haar toewijding aan het halen van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen heel duidelijk heeft gemaakt. Deze SDG’s zijn in 2015 ontwikkeld door alle 193 lidstaten van de VN, waar Suriname één van is. Chandnani benadrukt. dat het voor alle partners een gemeenschappelijk doel is om deze SDG’s die voor 2030 gesteld zijn, te behalen. Voor alle landen, inclusief Suriname, is het dus een gemeenschappelijke agenda.

error: Kopiëren mag niet!