Het financieringsvraagstuk van onze deelneming in de olie- en gasproductie

Deel 2

In dit gedeelte zullen we proberen een globale schatting te maken, middels desk study, van de totale investering bij de productie van aardgas. In het vorige deel hebben we globaal kunnen vast stellen dat Suriname een investering zal moeten plegen in de orde van tussen USD 1,2—1,5 miljard om te mogen deelnemen in de productie activiteiten samen met Total/Apache.

Om niet in herhaling te vallen worden de lezers van dit artikel geadviseerd om toch kennis te nemen van het artikel “Hoe snel kunnen we onze gasvoorraden te gelde maken?” verschenen op 14 oktober op Starnieuws.

Welnu hoe groot zal de totale investering zijn voor de productie van aardgas om gebruikt te worden voor de power generation  van EBS en Staatsolie en voor export?

 In onze eerdere artikelen hebben wij steeds verwezen naar Guyana , wat ze daar aan het doen zijn en hoe ze denken hun projecten te kunnen uitvoeren. Aardgas dient bestemd te worden als brandstof voor een nieuw op te zetten gas-fired power plant om alzo de energiekosten omlaag te brengen. De huidige kwh prijs is circa 32 UScent en met de voorgestelde projecten hebben de consultants al uitgerekend dat de prijs per kwh zal schommelen tussen 7–8 UScent.

Voor een goed begrip voor de lezers zullen we eerst een samenvatting geven van alle aan het aardgas gerelateerde projecten in Guyana en vervolgens proberen aan te geven welk traject wij zullen volgen bij de ontwikkeling van onze gasvoorkomens teneinde het maximaal voordeel voor ons land te behalen.

De volgende projecten zijn opgesomd in het “Oil & Gas Master Plan Update Final Report “ van Chiyoda Corporation van February 2021:

 1. In 2024: Gas-to-Ashore project, dat inhoudt:
 2. Het aanleggen van een onderzeese pijpleiding van circa 220 km.
 3. Het aanleggen van een pijpleiding over land van circa 27 km.
 4. De bouw van een Natural Gas Liquids infrastructuur voor de scheiding van LPG op de Wales Developing Zone.
 5. De bouw van een LPG plant.                                                                                              De totale investering in dit project a t/m d is begroot op                                       USD 900 miljoen.

Opmerking: Het is zeer de vraag of de planning voor de aardgasproductie in 2024 haalbaar is. Zo niet, en als de planning wordt verschoven naar 2025 of later, wat zou deze beslissing voor Suriname betekenen?

 1. In 2024: De bouw van Gas Power Plant # 1 van 90 MW.

In 2027: De bouw van Gas Power Plant # 2 van 90 MW.

In 2032: De bouw van Gas Power Plant # 3 van 90 MW

 1. In 2030: De bouw van  Small-Scale  Floating LNG # 1.

In 2035: De bouw van  Small-Scale  Floating LNG # 2.

In 2040: De bouw van Small-Scale  Floating LNG # 3.

Volgens opgave van Chiyoda is de investering in een Small-Scale Floating LNG unit circa USD 1,680 miljard en deze unit kan een dagelijkse productie van 200 miljoen Standard Cubic Feet behalen en kan 1,2 miljoen ton LNG per jaar verwerken.

Hoewel de appraisal study nog niet beschikbaar is (pas eind van dit jaar) en op basis hiervan een Final Investment Decision (FID) in het eerste kwartaal van 2022 genomen zal worden, zijn de plannen van de regering en TotalEnergies  eensluidend om in 2025 de eerste olieproductie te laten plaatsvinden.

De eerste vraag waarop wij een antwoord moeten krijgen is wat houdt de FID in? Over het algemeen zijn de oliemaatschappijen geïnteresseerd in de olieproductie en zien graag dat het gas wordt afgefakkeld of weer geïnjecteerd in de oliebronnen.                                                                                                                                Is er al een harde commitment tussen Suriname en Total om tegelijkertijd ook aan de gasproductie te werken?

In het geval van Guyana is er van dag een kenbaar gemaakt dat de ontwikkeling van de gasreserves ten behoeve van de power generation een even grote prioriteit heeft als de productie van olie.

Tot nu toe horen we niets. We doen dan ook een dringend beroep op de regering om alvast een denkgroep bestaande uit personen met expertise in het leven te roepen om het strategisch beleid met betrekking tot de ontwikkeling van de aardgasreserves voor te stellen. Laten wij dezelfde weg volgen van Guyana, om de IADB te vragen ons behulpzaam te zijn bij het zoeken naar consultants voor het verrichten van de strategische studie.

De schrijver begint nu een aanzet te geven aan de richting waarnaar we denken op te gaan en uiteraard is deze visie slechts van een eenling, die gaarne een bevestiging wil hebben van terzake deskundige consultants of deze visie wel haalbaar is in zowel technisch, economisch, financieel opzicht en daarbij dient rekening te worden gehouden met milieu aspecten.

Wat gaat Suriname doen wanneer zij besluit om in 2025 ook de aardgasproductie ter hand te nemen? Ook een pijpleiding aanleggen of een ander technologie toepassen nl. de productie van Liquid Natural Gas (LNG)?

Allereerst wil de schrijver hierbij drie stellingen poneren teneinde alle betrokken stakeholders de gelegenheid te geven hun visie daarop kenbaar te maken. We zien dan ook graag hun kritische op-en aanmerkingen, suggesties en aanbevelingen.

Stelling 1

Gezamenlijke samenwerking met Guyana voor de ontwikkeling van de aardgasreserves van Guyana is alleen acceptabel voor Suriname indien beide landen min of meer gelijke voordelen hebben en zeker niet wanneer Guyana het maximaal voordeel behaalt en Suriname slechts de kruimels toebedeelt krijgt.

Stelling 2

Suriname moet met voortvarendheid de ontwikkeling van het aardgas potentieel ter hand nemen samen met de productie van aardolie in 2025.

Stelling 3

Suriname moet geen pijpleiding aanleggen maar moet in een Floating LNG Platform investeren.

Geraamde investering

 1. Small-Scale Floating LNG                                                USD 1.680 miljoen
 2. Storage tanks                                                                  USD     180 miljoen
 3. Regasification facilities                                                     USD     170 miljoen
 4. Conversie machines ook voor LNG verbruik                    USD       20 miljoen

Totaal                                                                                  USD   2.050 miljoen

Tot slot de vraag: Welke financieringsmodaliteiten zijn er ?

[email protected]

error: Kopiëren mag niet!