Nieuwe Colombiaanse ambassadrice praat met minister Amoksi over versterken samenwerking

De minister van van Justitie en Politie, Kenneth Amoksi, heeft woensdag formeel kennis gemaakt met de nieuwe Colombiaanse ambassadrice Martha Cecilia Pinilla Perdomo. Suriname heeft eerder een goede samenwerking gehad met Colombia op het gebied van drugsbestrijding. Het kennismakingsbezoek had als doel een aanzet te geven tot de heractivering van de samenwerking tussen beide landen.

Tijdens deze ontmoeting is naar voren gekomen, dat Suriname vaak gebruikt wordt als doorvoerhaven van vooral cocaine naar de rest van de wereld. Behalve de drugshandel is het probleem van mensensmokkel één van de zaken die Suriname en Colombia bezig houdt. De bewindsman gaf aan, dat het veelal om vrouwen gaat. Minister Amoksi ziet graag dat de samenwerking weer versterkt wordt. De ambassadrice deelde ook de mening dat mensensmokkel zeker een issue is, waaraan gewerkt moet worden.                                                                                                                                                   

Minister Amoksi stelde dat veel Columbianen in Suriname momenteel te kampen hebben met  sociaal-economische problemen. Velen zijn door de Covid-pandemie hun werk kwijtgeraakt. De niet-residerende ambassadeur wilde ook graag weten, hoeveel van haar landgenoten momenteel in Suriname vertoeven. Hiervoor heeft zij assistentie van de minister gevraagd. 

Minister Amoksi ziet ook graag, dat er samen wordt gewerkt op het gebied van inlichtingen, trainingen en best practises in het kader van veiligheid. Pinilla Perdomo haalde aan, dat Colombia ook open staat voor uitwisselingsprogramma’s tussen de politiekorpsen. 

Ze maakte meteen gebruik van de gelegenheid om de minister uit te nodigen voor een conferentie in januari 2022 in Colombia. Aan deze conferentie, waar gesproken zal worden over het verhogen van de veiligheid binnen de regio, zullen diverse Caricom-landen deelnemen. Zij benadrukte het bealng van deze conferentie en dat het volgens haar belangrijk is dat Suriname aanwezig is. Minister Amoksi zei dat indien mogelijk zeker ingegaan zal worden op de uitnodiging.  

Er is tot slot afgesproken om vervolggesprekken te voeren over hoe de samenwerking te formaliseren.

error: Kopiëren mag niet!