Aanname Wet Openbaarheid van Bestuur staat vermeld in Herstelplan

De aanname van de Wet Openbaarheid van Bestuur (zie wet onderaan) is een van de acties c.q. maatregelen die genoemd wordt in het Herstelplan. In de opsomming van 35 maatregelen en projecten onder de subparagraaf “Versterking van Instituten” staat de aanname van de Wet Openbaarheid van Bestuur genoemd. Als periode van aanname en operationeel zijn van de wet staat opgegeven 2021-2022. 

Vorige week hebben de oppositionele fracties van de NDP en BEP een initiatief wetsvoorstel Openbaarheid van Bestuur ingediend bij de Nationale Assemblee voor behandeling en goedkeuring. De initiatiefnemers van het wetsvoorstel, te weten de Assembleeleden Jennifer Vreedzaam, Ebu Jones, Soewarto Moestadja en Melvin Bouva (NDP) en Ronny Asabina (BEP) zeggen van mening te zijn, dat deze wet nodig is om daadwerkelijk te geraken tot transparant bestuur en om overheidsinformatie toegankelijker te maken voor elke burger.

Behoorlijk bestuur norm

Op pagina 98, onder de subparagraaf 4.5 met al subtitel “Versterking van instituten, bestrijden van corruptie, goed bestuur en verbetering van het AML/CFT raamwerk” staat het volgende: “Een belangrijk aspect om te zorgen voor een betere prestatie van de economie ligt in het versterken van diverse instituten en instituties die van vitaal belang zijn. Het gaat daarbij om het tegengaan van corruptie, versterking van controle, beter functioneren van belasting en douane, verbeteren van het AML/CFT raamwerk, maar ook om het versterken van het bestuur in zijn algemeen (inclusief het lokaal en regionaal niveau), zodat behoorlijk bestuur norm wordt en geen uitzondering. Ook dit zijn zaken die al in het Regeerakkoord 2020-2025 zijn aangegeven. Door het tegengaan van corruptie en preventie daarvan zullen naar schatting miljoenen bespaard worden (d.w.z. niet gestolen, maar correct aangewend worden) en zal ook de productiviteit omhoog gaan (omdat men niet bang is voor repercussies en gemotiveerder is). Er ontstaat ook meer vertrouwen en een versnelling in de afhandeling wanneer instituten sterker zijn en de rechtsbescherming beter is. Dit betekent hogere productiviteit en minder verlies van oneigenlijke tijd en gelden”.

Andere maatregelen

Maatregelen en projecten genoemd in het Herstelplan in het kader van versterking van instituten zijn onder meer de heractivering van het Suriname Business Forum, welke vorige week heeft plaats gehad. Het instellen van een autoriteit voor aanbestedingen behoort ook tot het pakket van maatregelen en/of acties. Aanbestedingen dienen openbaar te zijn en niet onderhands gedaan te worden. Evaluatie en herziening van de belastingwetgeving en de doorlichting van de Douane staan ook prominent genoemd in het Herstelplan.

VHP-fractieleider Asiskumar Gajadien heeft afgelopen maandag tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen op dit stuk hard uitgehaald. Hij sprak van een verziekte belastingdienst en een corrupt douane apparaat. Gajadien wilde weten wanneer de regering de nodige maatregelen zal treffen. De belastingwetgeving moet volgens hem ook kunnen concurreren met bijvoorbeeld Guyana om zodoende investeerders naar Suriname te kunnen trekken. De aanname van een wet op informatie met betrekking tot eigendom staat ook genoemd als maatregel.

In het HP staat dat er een wet nodig is om te zorgen, dat informatie over eigendom (beneficial ownership) van alle rechtspersonen accuraat en tijdig beschikbaar is. Institutionele versterking werkarm ordening kleinschalige goudsector staat ook als maatregel in het kader van versterking van instituten. Op dit stuk maakt de regering goede vorderingen. Er ligt een wet in concept klaar om de kleinschalige goudsector uit de illegale sfeer te halen. Alle actoren in de kleinschalige goudwinning zullen zich moeten registreren en worden voorzien van een mijnbouwpas.

SS 

error: Kopiëren mag niet!