In België wonende artiest Johan Misiedjan wil graag jongeren inspireren en daartoe samenwerken met MinOWC

Het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (MinOWC) bekijkt via de directoraten Cultuur en Onderwijs hoe invulling te geven aan een samenwerking met de artiest Johan Misiedjan. De zanger bracht dinsdag met music-producer Jerrel Reyme een officieel bezoek aan Cultuur-directrice Roseline Daan, die minister Marie Levens vertegenwoordigde. Daarbij waren ook de directrice Algemeen Vormend Onderwijs Sherida Zalman en Ernesto Muller, hoofdbeleidsmedewerker van het ministerie, aanwezig.

“Ik heb begrepen dat er een nieuwe wind waait op het ministerie en bij het directoraat Cultuur en ik wilde graag kennismaken,” zegt Misiedjan.

Hij geeft aan opeenvolgende regeringsfunctionarissen benaderd te hebben met ideeën en projecten. Echter zijn de pogingen op niets uitgelopen. “Ik wil doen aan inspiratie en overdracht aan jongeren. Ik heb een creatieve geest en ik wil daarmee de jongeren in Suriname inspireren. Ik kom uit een arm gezin, maar dwars door alle tegenslagen, heb ik het toch gemaakt en die inspiratie wil ik overdragen aan het talent dat hier rondloopt.”

Volgens Daan is dat geheel in lijn met het streven van het ministerie. Inspiratiebronnen en creatieve voorbeeldfiguren dragen bij aan de motivatie van het jonge kind. “Alle leerlingen moeten hun dromen kunnen najagen op basis van mogelijkheden die er ook zijn op het gebied van kunst- en cultuur.”

Vanuit het departement worden de komende periode programma’s uitgevoerd die dat doel beogen. De directrice stelt dat gebruik gemaakt gaat worden van de expertise en bereidwilligheid van Misiedjan om iets terug te doen voor zijn geboorteland. In de komende tijd vinden er gesprekken plaats om te concretiseren op welke manier de samenwerking ingevuld zal worden. 

In het gesprek kwam naar voren dat alhoewel Misiedjan niet in Suriname woont, hij het land in zijn muziek een warm hart toedraagt en vanwege de taal waarin hij zingt altijd de link met Suriname legt. Hij vertelt veel over zijn de ups en downs op zijn weg als carrière-artiest. Alhoewel hij sinds enkele jaren in België woont en daar verder aan zijn carrière bouwt, blijft hij in hart en nieren een Surinamer. “Ik kan niet naar Suriname komen en gewoon niets doen voor het land. Dan mi kan go na Turkije. Dat is ook goedkoper toch? België is ook mijn thuis nu al zo lang, maar dyaso .. dyaso mi libi, mi singi bigin”, aldus de artiest.

error: Kopiëren mag niet!