Bouva (NDP): “President, het Covid-beleid deugt niet en moet drastisch worden aangepast”

Tijdens de Algemene Beschouwingen maandagmiddag in De Nationale Assemblee stak NDP-Assembleelid Melvin Bouva van wal met een kritisch betoog over een volgens hem falend Covid-beleid van de regering Santokhi-Brunswijk. 

Hij stond stil bij alle getroffenen in de strijd tegen het virus. “We leven mee. Ik spreek ook respect en waardering uit voor de leiding van onze ziekenhuizen, alle frontliners en vrijwilligers. I know, het is tof. Maar, Covid is reality, het is onze realiteit en we zullen het samen moeten doen. Covid houdt ons dagelijks leven in de greep. Vandaar ook mijn oproep in de afgelopen vergadering om deze strijd samen aan te gaan en te overwinnen.”

“Niet langer sollen met het leven van Surinaamse burgers”

Hij vervolgde meteen om de regering erop te wijzen, dat zijn fractie

herhaaldelijk gewezen heeft op het Covid-19 beleid, dat over een andere boeg gegooid moet worden, zo sprak Bouva. “Hoeveel golven moet Suriname nog doorstaan, voordat de president, zijnde het hoofd van de regering, zijn regeringsteam zal aanmanen om niet langer te sollen met het leven van de Surinaamse burgers? De thuisisolatie en thuisquarantaine hebben een averechtse werking. De zeer gevaarlijke Delta-variant, die maar liefst acht maal besmettelijker is, zorgt ervoor dat het aantal Covid-positieven explosief stijgt. En er is zelfs een nog besmettelijkere Deltavariant op de loer en die heeft zich al in Nederland aangediend.”

“Niet anti-vaxxers zijn het probleem, maar het onsamenhangend beleid”

De NDP-politicus zei het jammer te vinden, dat het streven van de president om minimaal 75% van de bevolking te hebben gevaccineerd tegen december 2021, nog niet is gerealiseerd. “In feite was het voorspelbaar dat dit niet realiseerbaar was, gelet op het ontbreken van een gedegen Covid-plan, de criminalisering vanuit overheidswege van anti-vaxxers, de povere vaccinatievoorlichting, de non-transparantie in het Covid-beleid en het uitblijven van een nationale aanpak. Vaccineren is nog steeds een vrije keus en mag aan niemand opgedragen worden.

Voorzitter, niet de anti-vaxxers zijn het probleem, maar het beleid dat onsamenhangend is.”

Bouva was ook kritisch over de volgens hem niet functionerende dat thuisisolatie. “Covid-positieven worden toch naar huis gestuurd, met als gevolg dat hele gezinnen ziek worden en zelfs dood gaan.”

Directoraat Covid bij Volksgezondheid

Het Assembleelid vraagt zich af of er ondertussen een directoraat Covid is bij het ministerie van Volksgezondheid. “Het Covid wanbeleid heeft ook de reguliere zorg zwaar onder druk gezet. De problemen blijven zich opstapelen, waaronder de schaarse beschikbare medicamenten, problemen in de nierdialyse zorg, kinderdialyse), de neonatale zorg die ook op z’n kop stond, die een gevaar vormde voor de toekomst van onze natie. President u was het ermee eens, dat de minister van Volksgezondheid ontlast moest worden van de Covid-zorg, zodat er meer gefocust kon worden op de reguliere zorg. U was zelfs van plan een directoraat Covid aan het ministerie toe te voegen. Wat is de status hiervan?”

“Beschamend”

Ook ging hij weer hoe wordt omgegaan met aan Covid-19 overleden patienten. Enige dagen geleden uitte hij hierover al zijn zorgen op social mede, nadat enkele foto’s circuleerden waarop te zien is hoe met lichamen wordt omgesprongen. “We hebben recent een schokkend beeld onder ogen gezien hoe wordt omgegaan met de Covid-lijken. Het zijn niet slechts lijken, maar dierbaren die eens moeder, vader, kind, broer, zus, oma, opa, tante, oom, nicht of neef waren. De wijze waarop deze stoffelijke overschotten zonder enig respect gewoon op de vloer, op en over elkaar gegooid worden – ja gegooid want vele families melden dat zij de lijken verminkt terug krijgen) – is beschamend. En wat is de reactie daarop?? “Het is een momentopname.” Wat is de reactie?? “Men moet geen politiek bedrijven met leed.” Wat is de reactie “Zorgelijk dat foto is gemaakt en uitgelekt.” Feit is de foto is gemaakt, door bezorgde familieleden, omdat dat wat daar gebeurt, een feit is. Triest is. Wat moet gebeuren, dat de regering zich verontschuldigd en ervoor zorgt dat dit nooit meer gebeurt. Dis a no Sranan. Zo gaan we niet om met onze mensen. Ook vraag ik aandacht voor de hoogte van de begrafeniskosten, opslag en transport. Voor velen onbetaalbaar.”

Bouva besloot met de veelzeggende woorden: “President, het Covid-beleid deugt niet en moet drastisch worden aangepast.”

PK

error: Kopiëren mag niet!