1 staat tot 6 neemt 20 november deel aan wereldwijd protest tegen vaccinatiedwang en discriminatie

1 staat tot 6 neemt 20 november deel aan het wereldwijd protest tegen vaccinatiedwang en discriminatie. Het is gebleken dat tal van instellingen binnen en buiten de overheid ertoe overgaan om werknemers te dwingen zich te laten vaccineren tegen het Covid-19 virus, hetzij direct of indirect. Er zijn zelfs bedrijven die niet schromen om personeel die zich (nog) niet wenst te vaccineren te ontslaan met alle gevolgen van dien, zo meldt het samenwerkingsverband van een aantal bonden dinsdag 9 november in een persbericht.

Ook worden er discriminerende maatregelen getroffen tegen ongevaccineerde werknemers, enkele voorbeelden hiervan zijn: dat deze worden verplicht zich te laten testen, meestal wekelijks, dat zij van de
werkvloer worden uitgesloten en wordt bedreigd dat dit zal worden aangemerkt als te zijn onwettig afwezig. Kortom, er worden allerlei discriminerende maatregelen genomen tegen hardwerkende medewerkers, die trachten op de meest eerlijke wijze dagelijks brood voor hun gezin op tafel te zetten. Bovendien dragen zij middels loonbelasting keihard bij aan de economie van het land.

De samenwerkende Bonden 1 staat tot 6 is fel tegen elke vorm van discriminatie, dwang, apartheid en verdeeldheid in de gemeenschap. Zij zal dan ook overal waar zij leidinggeven en bij alle bonden die haar ondersteunen fel opkomen tegen elke vorm van rancune welke tegen medewerkers wordt toegepast, omdat zij zich (nog) niet hebben laten vaccineren.

Wij verklaren ons daarom solidair met de vakbonden, kerkgemeenschappen en verontrustende
burgers die tegen onder andere de dwang protesteren en zullen ook deelnemen aan de
protestactie op 20 november 2021.

Wij roepen hierbij onze leden op om massaal aan dit protest te participeren. Ook de totale
gemeenschap roepen wij middels deze weg op ter ondersteuning van dit protest.

error: Kopiëren mag niet!