Volksgezondheid staat open voor traditionele behandelmethoden mits wetenschappelijk gestoeld

De Stichting Alternatieve Geneeswijze Grantangi Kondre Mama (SAGK) zegt in een schrijven aan de minister van Volksgezondheid het gevoel te hebben, dat deze bepaalde vormen van traditionele geneeswijzen wel wil faciliteren en andere niet. SAGK spreekt daarom in de open brief over het verlies van vertrouwen. De brief heeft volgens de leden als doel, dat de minister door concrete acties dit gevoel bij hen ongedaan maakt.

In een passage merken de opstellers onder andere op, dat de minister “zich vijandig en niet faciliterend” opstelt naar een selectieve groep van Surinaamse traditionele genezers.

Minister Amar Ramadhin om een reactie gevraagd zegt niet de mening te zijn toegedaan dat er sprake is van een vijandige houding naar de traditionele genezers toe. “Zeker niet”, laat hij weten. “Ik heb de SAGK al twee tot drie keren ontvangen.” Ramadhin stelt dat men zich moet realiseren dat momenteel binnen de geneeskunde de benadering van wetenschappelijke bewijzen de boventoon voert.

De minister geeft aan, dat in de brief ook wordt aangehaald dat hij de benadering van Ayurveda zou prevaleren, maar  dat hij zich daarin niet kan vinden. Ramadhin geeft te kennen in een online presentatie aan te hebben gegeven elke benadering die op feiten berust “evidence based” te zullen ondersteunen. “Suriname is een multicultureel land en we moeten rekening houden en respect hebben voor alle culturen, tradities en traditionele geneeswijzen”, merkt de minister van Volksgezondheid op. “De regering zal alles in het werk stellen om elke vorm van effectief bewezen traditionele geneeswijzen te faciliteren.”

Ramadhin stelt, te weten dat de Ayurveda berust op vele wetenschappelijke onderzoeken. “Wil je dit in Suriname beoefenen dan heb je meer beoefenaars nodig. Momenteel kent Suriname maar een Ayurveda deskundige”, zegt de minister. Hij wijst ook op het belang van het hebben van goede wetgeving voor de traditionele geneeskunde. Wetgeving is ook een wens van de SAGK, die daar in de brief ook naar verwijst.

Gesprek

De minister zegt verder, dat de regering ruimte biedt aan de traditionele geneeskunde. Er zijn onderzoeken gedaan naar gebruikte middelen tegen Covid-19 waarover binnenkort de onderzoeksresultaten gedeeld zullen worden door een professor. “We kunnen nooit zomaar stellen dat iets werkt”, benadrukt Ramadhin. Hij licht toe tijdens de online presentatie te hebben gezegd “dat het de kunst is om de traditionele beoefenaars te onderscheiden van kwakzalverij”.  Het is namelijk de taakstelling van het ministerie van Volksgezondheid om de kwaliteit en toegang tot zorg te garanderen. “En daarover maak ik mij zorgen”, aldus Ramadhin. In lijn hiermee zegt hij ook, dat geen enkele traditionele genezingsbenadering is besproken of beklad.

“Ik bied de reikende hand naar elke organisatie die zich hiervoor sterk maakt. Stel je open voor wetenschappelijk onderzoek”, benadrukt de minister van Volksgezondheid, die tot slot opmerkt de mogelijkheid te bekijken om de SAGK uit te nodigen voor een gesprek.  

RB

error: Kopiëren mag niet!