President Santokhi voor partij activiteiten in Nickerie

De VHP heeft afgelopen weekend de bezoeken aan de verschillende districten voortgezet. Nickerie en Coronie waren aan de beurt. De aanvang van de bezoeken werd gemaakt met district Paramaribo in het partijcentrum de Olifant op 29 augustus.

President Chandrikapersad Santokhi is in het weekend in de hoedanigheid van VHP-voorzitter afgereisd naar Nickerie. Bij deze bijeenkomsten waren aanwezig hoofd- en dagelijks bestuursleden van de VHP, de districtscoördinatieteams, Assembleeleden, ministers en de districtsraads- en ressortraadsleden. Assembleeleden van de partij, alsook ministers van de VHP, ze gingen in op lopende kwesties.

VHP-voorzitter tevens president van Suriname, Santokhi, gaf aan dat de regering eerst de gevolgen van 10 jaar desastreus financieel wanbeleid moest inventariseren en herstellen. Verder gaf de president aan, dat hij met zijn buitenlandse werkbezoeken, het internationaal vertrouwen, dat enorm was geschaad, heeft hersteld. Op enkele nijpende problemen werd dieper ingegaan en de volksvertegenwoordigers hebben voor deze problemen dringende aandacht en hulp gevraagd.

Tot slot drukte voorzitter Santokhi de partijstructuren op het hart, hun taak als vertegenwoordiger van de regering op districts- en ressortraad niveau naar behoren uit te oefenen. 

error: Kopiëren mag niet!