Suriname op Expo 2020 Dubai: vooral zien en gezien worden

Suriname is een van de 192 landen die zich willen promoten en vooral profileren met een ‘gelikt’ paviljoen op de zogenoemde wereldexpositie – in het verleden altijd wereldtentoonstelling genoemd – Expo 2020 Dubai. De expo werd begin oktober geopend en duurt tot eind maart volgend jaar. Volgens lokale media in Saoedi-Arabië hebben de eerste 10 dagen zo’n 400.000 mensen de expo bezocht en binnen 24 dagen was dat aantal al gestegen naar rond de 1.5 miljoen. 

Vooral toeristen – Jongen (16) bezoekt in 3 dagen alle 192 paviljoens

Maar, die media schrijven ook, dat het vooral toeristen zijn die alle paviljoens bezoeken. Sommigen vinden het zo mooi, dat ze al drie tot vier keer de expo hebben bezocht. Gulf News bericht 4 november, dat de 16-jarige Fazil Ummer slechts drie dagen nodig had om alle 192 landenpaviljoens te bezoeken. De in Saoedi-Arabië geboren jongen, van Indiase afkomst, heeft Dubai met zijn gezin bezocht, maar was alleen naar de Expo gekomen. “Toen ik een kind was, had ik een droom om naar elk land ter wereld te gaan, maar toen ik volwassen werd, realiseerde ik me dat het te duur was… ik kan het niet doen. Toen kwam ik naar Expo, en toen ik alle paviljoens af had, had ik het gevoel dat ik naar alle landen ging. Het was geweldig. Ik ontmoette veel mensen uit verschillende landen. Het was als een droom die uitkwam voor mij,” zei Fazil.

Gulf News publiceert ook donderdag 4 november acht foto’s van het Suriname paviljoen op een pagina met als kop ‘Surinaams Paviljoen op Expo 2020: Wist je dat? Indiërs zijn de meerderheid in dit kleine Zuid-Amerikaanse land’. Maar, enig inhoudelijk nieuws over de aanwezigheid van Suriname is nog nergens verschenen in de regio rond Dubai.

Wereldleiders vliegen in en verdwijnen weer snel

Kortom, wat hebben landen en wat heeft Suriname aan de aanwezigheid op zo’n wereld expo? Het is leuk en aardig dat zo velen de weg ernaar toe weten te vinden en zich vergapen al het moois, maar is het niet vooral zien en gezien worden? Wereldleiders vliegen in om hun paviljoen met een bezoekje te vereren, er wordt wat gepraat, gegeten en gedronken, fotoshoots worden gemaakt, misschien worden wat contacten gelegd met bedrijven, organisaties of instanties, en ze stappen weer in een vliegtuig terug naar huis.

President Santokhi eind november naar Expo 2020 Dubai

President Chandrikapersad Santokhi onderneemt een dergelijk bezoek in de laatste week van november. Overigens hangt aan de aanwezigheid van Suriname op de Expo 2020 Dubai een behoorlijk prijskaartje. Voor deelname moet Suriname US$ 2.4 miljoen betalen, waarvan US$ 1.5 miljoen betaald zou moeten worden door Dubai. Suriname moet zelf dus US$ 900.000 neertellen. “Wij gaan proberen een deel van het bedrag terug te verdienen door sponsorship en bijdragen,” zei minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking eerder tijdens een persconferentie. Er zouden ook bijdragen komen van internationale organisaties, “omdat dit valt onder exportpromotie”, aldus de bewindsman.  

Aan de Expo 2020 Dubai nemen 192 landen deel en naar verwachting gaat de expo zo’n 25 miljoen bezoekers, 5.5 miljoen zakenlieden en 44.000 bedrijven aantrekken. Een uitstekende gelegenheid voor Suriname om zijn fysieke en emotionele producten te tonen, aldus Ramdin. Suriname’s participatie moet worden gezien tegen de achtergrond van het brengen van herstel en stabiliteit door de regering, citeerde de Communicatie Dienst Suriname medio augustus de bewindsman. Om duurzame groei en ontwikkeling te creëren is het volgens Ramdin belangrijk dat er een klimaat wordt geschapen om investeerders aan te trekken.

Wat gaat de burger merken van Surinames aanwezigheid op de expo?

Op een reeks vragen van Dagblad Suriname aan de bewindsman over de Expo 2020 Dubai en de aanwezigheid van Suriname daar in de vorm van een paviljoen heeft de heer Ramdin, vooralsnog, niet gereageerd. Burgers willen immers graag weten wat Suriname, wat zij, in de praktijk gaan merken van Surinames aanwezigheid op die bijzondere expo en in hoeverre tussen al die andere (191) landen en hun paviljoen Suriname aandacht trekt en van wie.

Op de Facebookpagina Suriname Expo 2020 informeert de overheid bezoekers over activiteiten in- en bezoekers aan het paviljoen. Na maart 2022 moet gaan blijken wat de expo in Dubai Suriname gaat opbrengen, opleveren, aan mogelijke investeringen, contacten, etcetera. Daar is het de regering immers vooral om te doen: binnen slepen van investeerders met kapitaal vooral om de productie op gang te brengen en de economie weer op het goede spoor, op de juiste rails van voorspoed.

Wereldexpo’s al sinds 1851

Wereldtentoonstellingen zijn grote internationale exposities die sinds 1851 in verschillende landen gehouden zijn en waar de deelnemende landen een beeld kunnen geven van hun economische, sociale, culturele en technische ontwikkeling. Vaak resteert er een gebouw of kunstwerk na een wereldtentoonstelling, zoals de Eiffeltoren in Parijs of het Atomium in Brussel. De wereldtentoonstellingen zijn ontstaan uit de nationale exposities die in verschillende landen sinds 1756 werden gehouden. Deze nationale exposities belichtten vooral het eigen (koloniale)rijk, terwijl een wereldtentoonstelling een weerspiegeling zou moeten zijn van de universele mensheid in de betreffende tijdsperiode. De wereldtentoonstelling (ook wel Expo genoemd) is een typisch product van het optimisme dat midden 19e eeuw gold ten aanzien van de vooruitgang in de wereld. Belangrijke vindingen zoals de eerste telefoon, auto en platenspeler werden allemaal op een wereldtentoonstelling aan de wereld gepresenteerd. De tentoonstellingen hadden in de eerste plaats ten doel het bevorderen van de internationale handelsbetrekkingen en het propageren van de eigen technische vooruitgang; de invloed die ervan is uitgegaan, is echter vaak het grootst geweest op het culturele vlak (beeldende kunst, architectuur).

PK

error: Kopiëren mag niet!