Strijd AOW-gat nog niet gestreden – “Waar een wil is, is een weg”

Het laatste woord over het AOW-gat is nog niet gezegd, dat laat Hendrik Jasadirana weten in gesprek met Dagblad Suriname. De secretaris van HOOB, Het Overkoepelend Orgaan Bestrijding AOW-gat Surinamers (ex) Koninkrijk, zegt in gesprek met Dagblad Suriname, dat het advies van de Raad van State (RvS) slechts een voorloper is.

Tienduizenden Nederlandse senioren van Surinaamse afkomst wachten al jaren op een oplossing voor het feit dat zij een gedeeltelijke AOW-uitkering ontvangen. Zij maken daarbij geen aanspraak op financiële compensatie. Dit laatste schrijft de Raad van State in een advies. Hierbij staat centraal de wettelijke grondslag voor de tegemoetkoming. Die grondslag ontbreekt volgens de Raad van State, Volgens de Raad zou Suriname voor de staatkundige onafhankelijkheid in 1975 niet behoren tot het Nederlandse Rijk in Europa.

“Het verschil van inzicht is politiek van aard”, zegt Jasadirana. En het wachten is op een nieuwe regering. “De hoop is nog niet verloren voor de Nederlandse senioren van Surinaamse afkomst”, laat hij vastberaden weten. “Waar een wil is is een weg. Wij zijn het niet eens met de Raad van State, dat er geen regeling met onze mensen kan worden getroffen.”  Jasadirana wijst op het onderzoek, dat de commissie Sylvester (Joyce Sylvester, substituut ombudsman bij de Nationale Ombudsman en voormalig Eerste Kamerlid voor de PvdA) heeft uitgevoerd (zie onderaan). “Dat is een heel gedegen onderzoek inclusief een gedegen advies.” Hij merkt op dat de visie van de Raad van State haaks staat op de bevindingen van deze commissie. “Bovendien zijn wij van mening dat er redenen zijn om wel een regeling met deze groep te treffen.” 

“In 1982 heeft de toenmalige minister een soortgelijke reparatie uitgevoerd voor een bepaalde groep”, haalt Jasadirana aan. Daarmee kan volgens hem nu niet worden volgehouden dat er geen mogelijkheid is om het AOW-gat niet aan te vullen. De commissie Sylvester heeft ook gesteld, dat de groep Surinamers goed moet worden afgebakend om geen precedenten te scheppen, verduidelijkt Jasadirana. Aangevoerd is onder andere, dat de groep Nederlandse senioren van Surinaamse afkomst een heel  bijzondere positie inneemt, hetgeen het afbakenen vergemakkelijkt. Het dossier is ondertussen doorgeschoven naar het nog te vormen kabinet. De huidige regering van Nederland is demissionair.

De fractie van de politieke partij D66 heeft een verzoek ingediend voor een technische uiteenzetting aan de Tweede Kamer van Nederland, waaraan ook commissievoorzitter Sylvester deelneemt. “Uiteindelijk blijft de regering aan zet en die nemen het besluit wat zij zullen doen”, merkt Jasadirana op. Hij benadrukt dat het nu niet meer relevant is om te praten of er wel of geen recht op deze aanvulling is, maar dat de meerderheid in de Tweede Kamer een oplossing wil in deze lang voortslepende strijd.  “Er zijn mogelijkheden om deze aangelegenheid op te lossen, maar men moet het willen”, zegt Jasadirana tot slot.

RB    

error: Kopiëren mag niet!