BOS-studenten op Cuba: “Hoe verder?”

De Surinaamse bursalen die op Cuba studeren onder het bursalenproject van het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (MinOWC), trekken weer aan de bel. Deze groep heeft in juli haar problemen aan het licht gebracht middels verschillende interviews en krantenartikelen. Problemen welke zij al aankaarten vanaf het jaar 2019.

De studenten geven tegenover de redactie van Dagblad Suriname aan dat de minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur had gereageerd op de noodkreet. “Middels een virtuele vergadering met andere stafmedewerkers zijn alle problemen van de studenten besproken geworden en beloftes zijn gemaakt. Deze vergadering heeft plaatsgevonden op 10 augustus 2021. De belofte werd gedaan, dat voor eind augustus de achterstallige beursgelden zouden worden uitbetaald en dat de minister moeite zou doen om pakketten voor de studenten te sturen, ook al moest het via een ander land geschieden.”

Na drie maanden, waarin de studenten van alles hebben geprobeerd, zitten zij nog steeds zonder oplossing. “Er is geen oplossing gekomen vanuit het MinOWC, ministerie van Financiën en Planning noch het ministerie van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking (BIBIS). Er is volgens de studenten gezegd dat de overmaking van de gelden vanuit Suriname niet mogelijk is. Echter begrijpen de studenten niet waarom alleen Suriname problemen heeft met de overmaking en niet andere landen.

“Het breekt ons hart om te zien hoe studenten uit andere landen geregeld hun beursgelden ontvangen en wel twee tot drie keren in het afgelopen jaar pakketten hebben ontvangen zonder enig probleem. Als de overmaking vanuit Suriname niet kan, waarom wordt dan niet de mogelijkheid bekeken om via een intermediare bank in een ander land de overmaking te doen? Elke keer wanneer er contact gemaakt wordt met Bureau Onderwijsinformatie en Studiefaciliteiten (BOS) is er een ander probleem.”

De studenten krijgen het gevoel dat er steeds excuses worden gemaakt en vragen zich af of het geld er wel is of niet. Nogmaals halen zij de problemen aan:

1. Achterstand in de uitbetaling van beursgelden, van de studiejaren: 2019-2020, 2020-2021 en 2021-2022;

2. Vervallen paspoorten: op eigen initiatief hebben de studenten de vervallen paspoorten kunnen laten vernieuwen, maar het MinOWC  noch BIBIS kon echter met een oplossing komen om die te sturen naar Cuba;

3.  Pakketten: de studenten hebben nog steeds geen pakketten ontvangen. In de laatste communicatie met BOS,  werd de studenten aangeboden een keuze te maken tussen het ontvangen van de beursgelden of het samenstellen van pakketten door de ouders met de beursgelden.

“Wij zijn moe, teleurgesteld, emotioneel uitgeput en zien het al niet meer zitten. Hoe verwacht men goede studieresultaten onder zulke omstandigheden? Hoe verwacht men dat wij ernaar uitkijken om bij terugkeer van harte te werken voor ons land Suriname? Er wordt ons altijd gezegd om kalm te blijven, af te wachten op resultaten, er worden aan oplossingen gewerkt, maar na zo lang wachten is het moeilijk geduld op te brengen. De meeste studenten zijn al 2 jaren of langer niet naar huis geweest, hebben nieuwe kleding, schoenen, schriften, schrijfgerei etcetera nodig en zijn niet eens in staat die aan te schaffen. Hoe moeten wij verder?”, vragen de studenten zich af.

error: Kopiëren mag niet!