JusPol zet twee particuliere beveiligingsbedrijven in voor surveillances in kader Criminaliteitsurgentie Plan

De minister van Justitie en Politie (JusPol) ad interim, David Abiamofo, heeft de lancering van de uitbreiding van de Preventieve Surveillances in het kader van het Criminaliteitsurgentie Plan verricht zaterdag bij het ministerie. De uitbreiding naar groter verzorgingsgebied vindt plaats met assistentie van de twee particuliere beveiligingsbedrijven Professional Private Security NV en Inproser NV. Eerder zaterdag werd bekend, dat het ministerie van Defensie het Korps Politie Suriname te hulp schiet met vier surveillancevoertuigen in het kader van criminaliteitsbestrijding.

Met het besef dat veiligheid begint met integriteit, vertrouwen en betrouwbaarheid, heeft JusPol na onderzoek en screening en  vooruitlopend op de wettelijke regulering van deze sector, gekozen voor de twee bedrijven. Volgens Abiamofo, die de groepen toespraak, volgt de regering met grote bezorgdheid de situatie met betrekking tot de criminaliteit in het land. De regering heeft daarom een serie maatregelen afgekondigd die in uitvoering zijn.

Naast de reguliere basis-politiezorg door het Korps Politie Suriname (KPS), heeft de regering gemeend een Criminaliteitsurgentieplan te lanceren. Dit Criminaliteitsurgentie Plan moet een ondersteunende werking hebben naar het korps en tevens meer mogelijkheden bieden om het veiligheidsgevoel van de burger naar een hoger niveau te tillen.

Het plan bestaat uit een preventief- en een repressief deel. Ten aanzien van het preventieve deel is opdracht gegeven in het hele land over te gaan tot verhoging van de surveillances, waardoor de zichtbaarheid van de politie en het overheidsgezag leidend moet zijn. Dit zal moeten resulteren in vertrouwen bij de burger en adspirant criminelen tot andere gedachten te brengen. 

“De regering erkent de moeilijke omstandigheden waaronder het KPS haar politietaak uitvoert. Wij zijn het korps zeer erkentelijk voor hun niet aflatende inzet en geven u de garantie dat continu gewerkt wordt aan het realiseren van de zo noodzakelijke middelen welke voor een richtige politietaak nodig zijn”, sprak de minister.

De bestaande verhoogde surveillances in Groot-Paramaribo worden met deze launch verder uigebreid. De uitbreiding houdt in verruiming van het verzorgingsgebied en uitbreiding van de deelnemende partners. Het Korps Politie Suriname is verantwoordelijk voor de uitvoering van het Criminaliteitsurgentie Plan, en wordt sinds januari geassisteerd door het Nationaal Leger, de Beveiligings- en Bijstandsdienst Suriname (BBS) en de Veiligheidsdienst van de Centrale Bank van Suriname. Het ministerie is de Centrale Bank van Suriname zeer erkentelijk voor de materiële- en logistieke ondersteuning van de politie in het verzorgingsgebied Centrum.

Het Surveillance project betreft een Pilot-Project geheel in lijn met aanbevelingen van het UNDP Caribbean Human Development Report 2012, Shift to better citizen security, en het IDB Report van 2017 Restoring Paradise in the Caribbean Combatting Violence with Numbers. Beide rapporten gaan uit van méér burgerparticipatie aangezien veiligheid ook een collectieve verantwoordelijkheid is van de totale gemeenschap. De eind-verantwoordelijkheid is uiteraard bij de overheid.

De verhoogde surveillances moeten een preventieve werking hebben. De particuliere beveiliginsgbedrijven zullen onder gezag van de politie opereren en hebben op de eerste plaats een signaleringsfunctie. Zij signaleren en rapporteert aan de politie die dan de nodige maatregelen treft.

error: Kopiëren mag niet!