NDP-fractie brengt beleefdheidsbezoek aan ambassadrice van Venezuela, Ayerim Flores Rivas

Een delegatie van de fractie van de Nationale Democratische Partij (NDP) in De Nationale Assemblée, bestaande uit fractieleider Rabin Parmessar, Ebu Jones, Stephen Tsang, Ann Sadi, Joan Wielzen, Iona Edwards en Wilsientje van Emden, heeft vrijdag een beleefdheidsbezoek gebracht aan de Venezolaanse ambassadrice Ayerim Flores Rivas.

De fractieleden hebben tijdens deze ontmoeting hun erkentelijkheid uitgesproken jegens de Venezolaanse regering – ondanks dat die ook met vele uitdagingen kampt- voor de ondersteuning en goede samenwerking met Suriname in de afgelopen periode, evenals de hechte vriendschappelijke relatie op basis van wederzijdse socialistische ideologische inzichten, waarbij in het bijzonder de mens centraal staat. Uit solidariteit heeft Venezuela in november 2020 7.000 sneltesten gedoneerd aan Suriname, waarvoor de NDP namens de gemeenschap oprechte dank heeft betuigd.

De ambassadrice was bijzonder ingenomen met het bezoek en gaf te kennen, dat de goede relatie met Suriname gecontinueerd moet worden, en de wederzijdse voordelen voor beide landen verder moeten worden uitgebouwd en benut. Tegen deze achtergrond heeft fractieleider Parmessar benadrukt, dat de hechte relatie tussen Suriname en Venezuela zich heeft vertaald in de uitvoering van vele projecten.

‘Hij reflecteerde over de intensieve samenwerking met de ambassade gedurende zijn tijd als minister van Landbouw, Veeteelt en Visserij in onder meer de rijstsector, het kunnen inkopen van goedkope kunstmest, het opzetten van visserijcentra en het spaarlampenproject. Hij sprak de hoop uit, dat deze projecten gecontinueerd worden en andere agrarische projecten geïnitieerd worden. Verder gaf hij de vele ideologische overeenkomsten tussen de NDP en de regering van Venezuela aan. Parmessar benadrukte ook het standpunt van de partij, dat er geen inmenging zich mag voordoen bij interne aangelegenheden van soevereine staten en dat die te allen tijde gerespecteerd dienen te worden.

Gewezen ambassadeur Jones tevens Assembleelid is ingegaan op het verder versterken van de vriendschapsband tussen Suriname en Venezuela onder andere verwijzend naar het wederzijds voordeel van de aanwezigheid van natuurlijke hulpbronnen in beide landen. Aanvullend hierop heeft Jones tevens het belang en de noodzaak van culturele uitwisseling in de vorm van kennisoverdracht – middels het verzorgen van onder andere Spaans lessen in Nickerie – benadrukt.

Het lid Tsang gaf vanuit zijn expertise als gewezen minister van Handel, Industrie en Toerisme zijn visie over de overeenkomsten in de geografische ligging van Suriname en Venezuela en de voordelen die deze met zich meebrengen. ‘’We zijn een belangrijk deel van het amazone bekken en de greenstone belt met de bodemschatten loopt door de Guyana’s en Venezuela. Het is jammer, dat in de afgelopen periode de handel tussen beide landen onvoldoende op gang is gebracht en gaf te kennen, dat gebruikgemaakt dient te worden van de mogelijkheden om samen op te trekken op het gebied van transport, toerisme, ondernemerschap en handel. Er zijn veel mogelijkheden die bekeken kunnen worden voor het uitvoeren van private projecten die wederzijdse voordelen als resultaat hebben’’, aldus Tsang.

Ambassadrice Rivas kreeg als blijk van waardering voor de hechte vriendschapsrelatie tussen Suriname en Venezuela een boekwerk overhandigd. Voorts is unaniem overeenstemming bereikt inzake het belang van de coöperatie tussen de private sector van beide landen. Rivas benadrukte de openheid vanuit de zijde van Venezuela voor het continueren van de bilaterale samenwerking en gaf tevens ook de bereidwilligheid prijs voor het bieden van assistentie in de uitvoering van projecten.

Eerder vorige maand zijn er bezoeken gebracht aan de Indiase, Cubaanse en Chinese ambassadeur. Het ligt in de bedoeling dat de NDP-fractie een courtesy bezoek zal brengen aan alle ambassades.

De Fractie van de Nationale Democratische Partij

error: Kopiëren mag niet!