“Het is nimmer gezegd of geschreven dat kinderen verplicht zijn zich te laten vaccineren!”

Geen sprake van vaccinatiedwang op scholen

Het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur voert momenteel in samenwerking met het ministerie van Volksgezondheid een speciaal project uit voor het vaccineren van scholieren van het voortgezet onderwijs. “De scholen zijn landelijk in clusters verdeeld en moeten binnen twee maanden zijn afgewerkt. Leerlingen kunnen samen met hun ouders terecht voor de inenting. Het Nationaal Coördinatieteam is belast met de uitvoering van het project”, zo liet het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur in een persbericht weten.

Het is echter onduidelijk voor een groot deel van de ouders wat dit project eigenlijk inhoud. Veel ouders bestempelen het scholen vaccinatieproject als vaccinatiedwang. Er werd woensdag zelfs een protestactie gevoerd tegen vaccinatiedwang op scholen en werkplekken. Maar gaat het werkelijk om vaccinatiedwang?

Gracia Valies-Ormskirk, waarnemend directrice van Algemeen Vormend Onderwijs, zegt in gesprek met Dagblad Suriname dat het bij dit project gaat om kinderen in de leeftijd van 12 tot 17 jaar. Voor kinderen in deze leeftijd moet door de ouders bepaald worden of zij gevaccineerd mogen worden. “Ten eerste hebben we allemaal nooit in de samenleving gehoord dat de minister van Volksgezondheid iemand heeft gedwongen om zich te laten vaccineren. Ik heb hem altijd horen zeggen, dat het geen dwang is en dat je niet verplicht wordt. De keuze ligt aan jou. Dus nimmer kunnen we zeggen, dat de school of wie maar ook kan zeggen dat je verplicht bent te vaccineren, omdat het nergens is gezegd.”

“Nadat er overlegd was met het Nationaal Coördinatie Team, is een brief de deur uitgegaan naar de scholen om aan te geven, dat er formulieren zijn die opgehaald konden worden.” De scholen moesten op hun beurt de formulieren aan de kinderen geven, zodat de ouders toestemming kunnen geven. “Als dat niet het geval was, dan zouden we geen toestemmingsbrieven sturen. Want je moet toestemming geven, als het ja is, is het ja; als het nee is, is het ook nee. Als de brief dan terug komt, ingevuld door de ouders dat het kind gevaccineerd mag worden, wordt het kind dan pas gevaccineerd, anders niet!” Ormskirk stelt dat dit duidelijk is gezegd. Maar ,volgens haar zullen er altijd mensen zijn die zaken anders zullen over brengen.  “Jammer genoeg gebeurd het ook op scholen dat leerkrachten zich hieraan schuldig maken, dat ze kinderen bedreigen dat ze verplicht zijn. Maar, het is nimmer gezegd of geschreven dat kinderen verplicht zijn zich te laten vaccineren!” 

Kinderen kunnen dus alleen met toestemming van de ouders gevaccineerd worden. Ook al zou een kind zeggen dat hij/zij zich niet wil laten vaccineren, dan dienen we daarnaar te luisteren, zegt Ormskirk. “Ook al zegt een ouder je moet, maar dat kind wil niet, dan houdt men rekening.” Vaccineren gebeurt niet zonder een ouder. Volgens haar zijn er genoeg checkmomenten voor de ouders. “Het moment wanneer de ouder invult en toestemming geeft, het moment dat de ouder daar staat met het kind en tijdens de vaccinatie. De ouder is dus op de hoogte.” Volgens Ormskirk zou het kunnen gebeuren, dat het formulier door iemand anders wordt ingevuld, waardoor ouders in problemen zouden kunnen komen. “Daarom staan de ouders daar met de kinderen tijdens de vaccinatie. Zo gaat het eraan toe.”  

“Als toch blijkt dat kinderen onder druk worden gezet, dan moet men zich begeven op het ministerie. Niemand kan onder druk worden gezet, want niemand is verplicht om zich te laten vaccineren. Het doel hiervan is om zoveel mogelijk te vaccineren, zodat kinderen/mensen veilig zijn. Maar ,als je niet daarvoor kiest, kunnen wij verder niets aan doen. Geen dwang voor niemand!”, aldus Ormskirk.

SK

error: Kopiëren mag niet!