25 November, geen total lockdown?

Het ministerie van Defensie heeft vorige week in een persconferentie het volk laten weten, bij monde van Chef-staf luitenant-kolonel Bob Mangal van het Nationaal Leger, dat op 25 november, de dag dat de onafhankelijkheid jaarlijks wordt gevierd, gewoon een parade en een defilé zullen plaatsvinden. Die mededeling heeft tot veel verbazing en vooral ongeloof geleid in de samenleving, immers het gaat om een nationale vrije dag en dit jaar geldt op al die dagen een total lockdown. Met andere woorden, iedereen moet thuis blijven.

Dit jaar vindt de viering plaats op het Kerkplein, in het centrum van Paramaribo. De verschillende eenheden, zoals het Korps Politie Suriname (KPS), het Korps Brandweer Suriname (KBS), het Korps Penitentiaire Ambtenaren (KPA) en de douane, gaan daar door president Chandrikapersad Santokhi geïnspecteerd worden. “Het gaat om een militaire parade. Maar, vanwege verbroedering doen ook de andere gewapende machten mee. Want eenheid maakt macht,” zo werd tijdens de persconferentie gesteld.

De voorbereidingen zijn in volle gang en deze week zou getraind worden. Ook dit jaar zal Suriname buitenlandse gasten verwelkomen, waaronder de Fransen en Nederlanders die ook deel zullen uitmaken van het defilé.

Defensie-minister Krishna Mathoera zei, dat in 2020 de parade en het defilé aangepast waren aan de Covid-eisen en –regels. Het ministerie heeft ook dit keer op de situatie ingespeeld. De pelotons zullen nu aangepast zijn, kleiner en met minder rijen, aldus de bewindsvrouwe.

De redactie van Dagblad Suriname heeft zowel minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid als de minister van Defensie om opheldering gevraagd. Immers, er is nu veel onduidelijk over de vraag of 25 november nu wel of geen lotal lockdown gaat gelden. Veel mensen denken dat dat niet het geval zal zijn, omdat kennelijk een parade en defile gewoon doorgang gaan vinden, ondanks de actuele Covid-situatie. Beide bewindslieden hebben echter, vooralsnog, niet gereageerd.

‘Twee weken voor 25 november wordt al behoorlijke besmetting op gang gebracht”

Een militair uit zich bezorgd tegenover Dagblad Suriname over de hele gang van zaken rond 25 november en de voorbereidingen ernaar toe. 

“Het is niet alleen de activiteit op 25 november, dat we dan op die dag duizenden mensen op straat zullen hebben. Maar, als je alleen maar kijkt naar de formaties van de drie grote eenheden – de penitentiaire ambtenaren, de politie en de militairen – die zeker drie tot vier keren daarvoor met elkaar gaan oefenen. Dat wil al betekenen, dat je zeker twee weken voor de uitvoering een behoorlijke besmetting op gang kan hebben gebracht. En, dat moet men gaan vermijden. Ik begrijp nog steeds niet hoe de regering dat niet kan inzien. Men moet afzien van die parade en dat defilé en de 25e november gaan beschouwen als een total lockdown, zoals ook door de regering eerder was aangekondigd te doen met alle nationale feest- en vrije dagen en dat is het 25 november ook.”

PK

error: Kopiëren mag niet!