SoZaVo traint districtsafdelingshoofden in betere psychosociale hulpverlening aan gezinnen

Om meer diepgang te brengen in de psychosociale hulpverlening vanuit het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (SoZaVo), hebben het Onder directoraat Algemeen Maatschappelijk Zorg (AMZ) en de Dienst Opleiding en Vorm (DOV) de Positive Parenting Programma PPP-training verzorgd voor 12 Districts Afdelingshoofden (DA’s). Bij de afsluiting van dit PPP-traject werden dinsdag certificaten uitgereikt door SoZaVo-minister Uraiqit Ramsaran, AMZ onderdirectrice Chenaide Adidee en de trainer Christine Aalspeer.

Het PPP is ontwikkeld om gezinnen te herenigen dan wel te begeleiden, waarvan kinderen in opvanghuizen zijn ondergebracht. Daarnaast wordt ook vanuit dit programma aandacht besteed aan de opvoeding van de kinderen binnen het gezin. De groep medewerkers is getraind in gesprekstechnieken, oplossingsgericht coachen, conflicthantering, casemanagement en methodisch werken.

AMZ onderdirectrice Adidee geeft aan, dat reeds in 2018 en 2019 PPP-trainingen werden verzorgd aan personeelsleden van de diverse wijkkantoren, de maatschappelijke dienst en maatschappelijke werkers uit een aantal districten. Adidee stelt, dat elk wijkkantoor ressorteert onder een DA. Vanuit de Districtsafdeling, met name het centraal kantoor, worden de verschillende wijkkantoren in een bepaald district gemonitord. Het is de bedoeling dat na deze eerste groep, nog vier andere groepen de PPP-training zullen volgen. 

Opvoeding, ondersteuning, en begeleiding, zijn volgens minister Ramsaran de belangrijkste pijlers voor het ontwikkelen van een goed gezinsbeleid, welke zijn neerslag moet hebben in sterke gezinnen binnen de samenleving. “Kortom, het PPP is van groot belang voor de gezins- en ouderondersteuning van de samenleving. Mede met het PPP, wordt ook uitvoering gegeven aan de taak- en doelstelling van het ministerie.” 

De bewindsman onderstreept de rol van zijn departement in het ondersteunen in materiële en immateriële zin van kwetsbare gezinnen binnen de samenleving, en daar komt gezinscoaching bij kijken. Hij stak de geslaagden een hart onder de riem, door hun opgedane kennis in te zetten voor het werk waarvoor ze zijn aangetrokken. “Op u rust er een belangrijke taak. U en uw personeelsleden gaan helpen zorgdragen, dat gezinnen, de nodige begeleiding en ondersteuning krijgen.”

Het Positive Parenting Programma is een samenwerking tussen het ministerie van SoZaVo en Unicef (het VN Kinderfonds).

error: Kopiëren mag niet!