IDB keurt US$ 450 miljoen goed voor Suriname in kader van ‘landenstrategie’

De nieuwe landenstrategie tussen Suriname en de Inter-American Development Bank Group (IDBG) is op woensdag 3 november goedgekeurd door de Raad van Bestuur van de IDBG. Dit document vormt de grondslag voor de samenwerking tussen de IDBG en Suriname voor de periode 2021-2025. De IDBG stelt voor de gehele strategieperiode US$ 450 miljoen ter beschikking, hetgeen neerkomt op gemiddeld U$ 90 miljoen aan gegarandeerde leningen per jaar. Het gaat hierbij om middelen die los staan van een eventuele samenwerking met het Internationaal Monetair Fonds, IMF, zo meldt de voorlichtingsdienst Communicatie Dienst Suriname van de regering woensdag 3 november.

In het document wordt aangegeven. dat de strategische samenwerking gericht is op onder andere het herstel van de macro-economische duurzaamheid, het bevorderen van het concurrentievermogen van de particuliere sector en de verbeteringen van basisdiensten en sociale vangnetten. De prioriteiten voor de langere termijn zijn gericht op de ontwikkeling van de particuliere sector, digitalisering, financiële inclusie en versterkte sociale bescherming. Bij het implementeren van de doelstellingen wordt er simultaan gewerkt aan gender en diversiteit, klimaatverandering en ecologische duurzaamheid, institutionele capaciteit en de rechtsstaat.

De strategie 2021-2025 telt 3 prioriteitsgebieden, 8 strategische doelstellingen, 12 verwachte resultaten en 15 indicatoren om de voortgang te meten.

Om de hervormingsprocessen te ondersteunen zal de IDBG nadruk leggen op een goede coördinatie bij het gebruik van beleids-en investeringsinstrumenten. De technische en financiële middelen zullen ook bijdragen aan het genereren van kennis en kunde voor duurzame ontwikkeling.

Een jaar voordat een nieuwe strategie moet worden geformuleerd wordt samen met Suriname gewerkt aan de verzameling van data en andere informatie. De IDBG analyseert daarnaast continue de financiële en sociale situatie van haar lidlanden. Op basis van de interne analyse ontwikkelt de IDBG een voorstel ter ondersteuning. Daarover wordt vervolgens dialoog gevoerd tussen de IDBG met de overheid van Suriname. Hieruit rolt dan de gezamenlijke strategie die wordt verwerkt in het document dat ter goedkeuring wordt voorgelegd. De strategie geeft de focusgebieden aan, waarna de uitwerking moet komen in projecten en programma’s. De strategie legt de basis van de focus en prioriteitsgebieden van de komende vijf jaren aan ten behoeve van duurzame ontwikkeling en groei. 

De strategie is unaniem goedgekeurd door de Raad van Bestuur die bestaat uit vertegenwoordigers van de 48 IDBG lidlanden. De Raad van Bestuur en het IDBG Management hebben vertrouwen in de geformuleerde prioriteitsgebieden en hebben alle ondersteuning aangeboden om de strategie 2021-2025 samen met Suriname te realiseren. De regering van Suriname is blij met de goedkeuring van de nieuwe strategie en gelooft dat uitvoering hiervan duurzame impact zal hebben op de verdere ontwikkeling van ons land. De samenwerking met de IDBG wordt hiermee ook positief gecontinueerd.

error: Kopiëren mag niet!