President Santokhi spreekt COP26 toe: “Wereld moet Suriname erkennen en steunen voor behoud bos en biodiversiteit”

President Chandrikapersad Santokhi heeft dinsdagochtend 2 november de VN Klimaattop COP 26 in Glasgow, Schotland toegesproken. Het staatshoofd stelde in zijn toespraak, dat de wereld Suriname moet steunen voor het behoud van ons bos en biodiversiteit. Hij stelde ook, dat alle goede bedoelingen minder of niets zullen betekenen als ze niet worden ondersteund door nieuwe concessionele financiering. We verwachten dezelfde inzet van iedereen, aldus de president

Realistische doelen

Het staatshoofd zei: “We zijn weer bij elkaar gekomen om te laten zien dat we gezamenlijk een weg naar duurzame ontwikkeling kunnen bereiken en uitzetten. Daarbij moeten we realistisch, toekomstgericht en evenwichtig zijn in onze doelen. Realistisch, omdat met de ondertekening van het Klimaat-Akkoord van Parijs in 2015, bijna de hele wereld ermee in stemde om de verwachte temperatuurstijging ruim onder de 2 graden Celsius en bij voorkeur onder de 1,5°C te houden. Ik kan mijn diepe teleurstelling niet uiten, dat noch de financiële steun, noch de mitigerende maatregelen en de in 2015 beloofde emissiereductie zijn gerealiseerd.”

Medeleven zoek

“Landen met laaggelegen kustgebieden, zoals Suriname, behoren tot de meest kwetsbare landen, maar deze landen ontvingen tussen 2016 en 2018 niet meer dan 2% van de wereldwijde klimaatfinanciering. Het medeleven dat in 2015 werd getoond, lijkt verloren te gaan en deze landen, die op geen enkele manier verantwoordelijk zijn voor de verwoestende oorzaken van klimaatverandering, worden geconfronteerd met toenemende fiscale en schuldenproblemen, veroorzaakt door klimaatverlies en -schade. Deze landen worden ook geconfronteerd met de financiële en sociale gevolgen van de aanhoudende Covid-19-pandemie”, aldus president Santokhi.

Brede steun

“Onze doelen moeten toekomstgericht zijn, omdat de toekomst nu is! We hebben geen andere keuze dan nu op een coöperatieve en collectieve manier te handelen! Alleen door samen te werken, kunnen we de uitdagingen van klimaatverandering het hoofd bieden; De wereldbevolkingen de particuliere sector hebben de doelstellingen van het klimaatmitigatie- en adaptatiebeleid omarmd. Er is brede steun voor de transitie naar een groene economie. Laten we het eens worden over mechanismen die landen, met name de kleine eilandstaten in ontwikkeling en landen met laaggelegen kustgebieden zoals Suriname, zullen ondersteunen bij het maken van deze overgang. We moeten innovatief zijn in ons denken. Onze dromen van vermindering van de CO2-uitstoot zullen niet alleen gebeuren, omdat we het willen. We zullen moeten blijven investeren in de ontwikkeling van koolstofreducerende eindgebruikersproducten en kosteneffectievere koolstofverwijderingstechnologieën.”

Financiële instrumenten herzien

“Evenwichtig omdat, we de verschillende ontwikkelingsniveaus in historisch perspectief moeten erkennen. We zien dubbele standaarden in ons denken kruipen, waarbij degenen die al hebben geprofiteerd van koolstofgedreven economieën, willen voorkomen dat opkomende economieën een vergelijkbare basis leggen voor politieke stabiliteit, sociale ontwikkeling en economische welvaart. We moeten ons ook realiseren, dat alle goede bedoelingen minder of niets zullen betekenen als ze niet worden ondersteund door nieuwe concessionele financiering; bestaande financiële instrumenten moeten worden herzien op hun efficiëntie en effectiviteit.”

Carbon negatief land

President Santokhi stelde, dat Suriname, als een CO2-negatieve natie, er in moeilijke tijden en vele verleidingen tot nu toe in is geslaagd om 93 procent van zijn bosbedekking, zijn brede scala aan ecosystemen en zijn rijke biodiversiteit te behouden. “En we blijven ons inzetten om deze inzet vast te houden. We zien onze inzet als een morele, ontwikkelings- en milieu-investering, waarvoor passende compensatiemiddelen en -mechanismen moeten worden gecreëerd om een ​​duurzame transitie in een groene economie, gebaseerd op hernieuwbare energiebronnen, te ondersteunen. Onze ambitieuze NDC’s identificeren vier sectoren die 70 procent van de Surinaamse uitstoot genereren, terwijl ze tegelijkertijd de meeste inkomsten genereren voor de mensen in ons land.”

Suriname ondersteunen

Hij sprak ook, dat Suriname, als een van de weinige CO2-negatieve landen ter wereld, gedurfde stappen heeft gezet om mitigatie- en aanpassingsmaatregelen te identificeren om veerkracht op te bouwen om de effecten van klimaatverandering tegen te gaan en om emissies te verminderen, terwijl we onze biodiversiteit blijven behouden en doorgaan met het versterken van duurzaam bosbeheer. “We hopen dat de wereld onze inspanningen erkent en ons steunt, terwijl we een nieuwe architectuur van groene ontwikkeling creëren, waar natuur en moderne ontwikkeling in harmonie bestaan.”

Suriname zal zich blijven inzetten

“Suriname blijft zich inzetten voor de Klimaat-Overeenkomst van Parijs en zal met zijn beperkte middelen onze bossen en biodiversiteit op een positieve en evenwichtige manier blijven beschermen, behouden en onderhouden. We verwachten dezelfde inzet van iedereen die hier vandaag aanwezig is, en van degenen die er niet zijn. Onze beslissingen en toezeggingen moeten mondiaal, krachtig, betrouwbaar, maar vooral realistisch zijn en worden ondersteund door politieke wil en financiële middelen.”

De president besloot met de woorden: “Leiders, onze jeugd wacht om te zien wat we besluiten om een ​​veilige en duurzame toekomst te creëren, en wat we hen achterlaten om op voort te bouwen. Ongetwijfeld een enorme taak, maar we zijn het aan deze en volgende generaties verplicht, en met collectieve wil kunnen we de wereld redden.”

error: Kopiëren mag niet!