15 nieuwe mediators voor Suriname

De tweede lichting van vijftien Surinaamse professionals heeft afgelopen vrijdag de basisopleiding Professioneel Mediator succesvol afgerond en het bijbehorend certificaat uitgereikt gekregen, als onderdeel van het vervolgproject ‘Mediation on the move in Suriname’. Samen met de overige collega-mediators gaan zij eraan bijdragen dat mediation een instrument voor geschiloplossing wordt dat voor iedereen die dat wil, binnen handbereik komt.

Elk bedrijf of organisatie heeft helaas weleens te maken met (dreigende) conflicten van uiteenlopende aard. Met klanten, leveranciers of gewoon op de werkvloer, tussen collega’s onderling of tussen medewerkers en hun leidinggevende. Vaak is het uitgangspunt om te wachten tot het conflict weer overwaait. Als het niet overwaait en escaleert, dan loopt het soms zodanig hoog op dat het bij de rechter terecht komt. Dat kan ertoe leiden dat de organisatie wordt ontwricht of dat goede medewerkers de organisatie verlaten.

Ook in de persoonlijke sfeer heeft iedereen weleens te maken met een conflict in de familiesfeer, een burenruzie, in clubverband of onder vrienden.

Mediation kan uitkomst bieden omdat het een vorm is van buitengerechtelijke geschillenbeslechting. Het is een snelle, effectieve en relatief goedkope manier om conflicten op te lossen wanneer conflictpartijen er zelf niet meer uitkomen en dit wel graag willen. Mediation is behalve snel en effectief ook een relatiebehoudend alternatief voor de juridische weg. “Het voordeel is dat er nu nóg meer ambassadeurs voor mediation in Suriname zijn”, zegt mediator Maisah Burleson. De nieuwe mediators dragen in hun disciplines en vakgebieden namelijk bij aan meer bekendheid over mediation. 

“De oude garde mediators uit 2008 en 2019) verwelkomt de nieuwe groep met open armen. Want er zijn veel mogelijkheden op het gebied van mediation in Suriname en wij hebben hun ondersteuning daarbij hard nodig”, deelt Burleson mee.

Het was door de Covid-pandemie geen gemakkelijk traject. Creativiteit, geduld en flexibiliteit waren van zowel trainers als deelnemers nodig. Vanwege verschillende Covid-maatregelen in twee landen, total lockdowns, gesloten luchtruimen, beperkte groepsgrootte, vaccinatie vereisten en mohana regels is de opleiding met wat vertraging zowel via ‘blended learning’, volledig online, en fysiek gegeven.

De basisopleiding voor Professioneel Mediator is een samenwerkingsproject met de Mediationgroep Suriname en CvC (Centrum voor Conflictbeheersing), VU (Vrije Universiteit Amsterdam), HavZ Mediation en voor het grootste deel gefinancierd door Nuffic. Voorlopig is er geen vervolgopleiding in Suriname beschikbaar. Voor verdere specialisatie zouden de mediators naar het buitenland moeten. Deze basisopleiding voorziet alle mediators van een ruime bagage om mediation in Suriname verder te ontwikkelen. “Zodat wij als gemeenschap conflicten op een alternatieve en bevredigende manier  kunnen oplossen”, licht Burleson toe.

De MGS en de samenwerkingspartners zijn ervan overtuigd dat met de uitbreiding van het aantal professioneel opgeleide mediators, de komende jaren mediation nog meer bekendheid zal verwerven in Suriname. “Mediation moet voor iedere burger een alternatief worden voor een soms langdurige juridische gang naar de rechter bij een conflict”, aldus Burleson.

RB

error: Kopiëren mag niet!