Monseigneur Choennie: “Onderwijs de weg uit armoede”

Suriname is met de Mgr. De Bekker V.O.J.- school, gevestigd aan de Awaradam te Abrabroki ,een school voor voortgezet onderwijs rijker. De MULO-school is op 29 oktober officieel in gebruik genomen, ingezegend door monseigneur Karel Choennie, bisschop van Paramaribo. Gesproken wordt van en ‘Grand Opening.’

Indrukwekkend

De in Nederland geboren hoogleraar Wilhelmus Adrianus Josephus Maria de Bekker werd in 1985 tot priester gewijd door bisschop Aloysius Zichem. Hij ontpopte zich als vicaris-generaal van het bisdom Paramaribo, apostolisch administrateur en bisschop van Paramaribo. Hij is nu een gepensioneerde geestelijke hoogleraar, Ridder in de Surinaamse Ere-Orde van de Gele Ster en lid in de Orde van Oranje-Nassau. De vernoeming van een school naar hem heeft dan ook geen tegenwerping ondervonden.

Consulent-inspecteur

Mgr. De Bekker; “Het is een vreemde dag. Een school wordt naar mij vernoemd. Het is een heel vreemde ingreep in mijn leven. Het is zeer zeker een eer. Maar in leven wekt het een hhmmm bij me op. En zeg ik: hoe is het mogelijk? Aan het begin van mijn carrière heb ik in de Fatima Parochie gewerkt. Mijn loopbaan maakte mij tot consulent-inspecteur. Ik kwam uit Nederland. Deed onderzoek voor de Pater Albrinck Stinchting. De Surinaamse overheid nam mij in dienst en leende mij uit aan het Rooms-Katholiek Bijzonder Onderwijs. Daar zette ik een inspectieapparaat op. Bij mijn functie hoorde een titel.  In feite was ik een consulent, maar binnen het ambtelijke is die titel niet gebruikelijk. Besloten werd om de woorden consulent en inspecteur samen te voegen, zo werd ik benoemd tot ‘consulent-inspecteur’.

Verwarrend

De monseigneur over Suriname toen en nu: “Nu is het onduidelijk. Er wordt zoveel gesproken en zoveel instanties worden erbij gehaald. De minister geeft wel een bepaalde richting aan, maar het geheel is toch verwarrend.”

Het volk verheffen

Bisschop Choennie: “Ik denk dat het vandaag een bijzonder dag is voor Abrabroki en de arme bevolking. De school staat midden in de buurt. Het kost de ouders minder aan bus geld, vervoerskosten. Ook voor het bisdom is het een bijzondere dag omdat wij de taak hebben om de meest armen nabij te zijn. Onderwijs moet ons uit de armoede halen en geen corruptie, criminaliteit en drugs. Het gaat erom het volk te verheffen. Kennis is macht. Door steeds meer kennis over God, over de maatschappij, over de psyche van de mens, over heel de schepping tot ons te nemen, kunnen wij gelukkig worden. Want onwetendheid maakt, dat mensen vaak verkeerd handelen en kwaad doen.

Huishoudschool

Het hebbend over de geschiedenis van de school: “Deze school is in 1972 door de zusters van Oudenbosch opgericht. Het was een huishoudschool. En er was een internaat aan verbonden. Het internaat is nu Stichting voor het Kind. De bedoeling was, dat de meisjes uit de districten vervolgonderwijs konden volgen in de stad. Gaandeweg nam de belangstelling af voor lager beroepsonderwijs gericht op huishoudelijk gebied.  De school is lange tijd gesloten geweest. Het gebouw was gedurende enige tijd het centrum van de Charismatische Beweging.”

Efficiënt beleid

“Om naar behoren te kunnen functioneren wordt er door het bisdom efficiënt te werk gegaan. Er wordt bespaard en de mensen die wij hebben worden optimaal ingezet. De leerlingen van de Tarcisius- en de Fatimaschool worden op de De Bekkerschool opgevangen. Ook leerlingen van andere scholen van Abrabroki en omgeving zijn er terecht. De Bekkerschool, is de mooiste school in Suriname. Het milieu, de gebouwen zijn degelijk gebouwd, waar vindt je en school met een betegelde vloer? het milieu is prachtig.”

Niet alleen preken en dopen

“Wij staan een integrale benadering voor. De mens is een eenheid van lichaam en ziel. De mens woont in een gemeenschap, in een maatschappij, is onderdeel van de wereld en de schepping. Het ware geluk is wanneer de mens in harmonie is met God, met z’n medemens, met zichzelf en met de natuur. De Mgr. De Bekker V.O.J.- school gevestigd aan de Awaradam te Abrabroki. Je kan niet alleen preken en dopen. Je moet ook zorgen voor de psychische en sociale groei en het bewustzijn, dat alles met alles verbonden is met de schepping van zorg voor sociale rechtvaardigheid.”

HD

error: Kopiëren mag niet!