CeNaSu bestaat op 11 november 10 jaar

Het Centrum voor Nascholing in Suriname (CeNaSu) bestaat op 11 november al 10 jaar. Rosanda Apai-Courtar, waarnemend directrice van CeNaSu, zegt in gesprek met Dagblad Suriname, dat CeNaSu zich in de afgelopen jaren heeft opgewerkt tot een instituut voor professionalisering. “We zijn een stichting die verbonden is aan het ministerie van Onderwijs. CeNaSu focust zich niet alleen op het professionaliseren van alleen leerkrachten en schoolleiders, maar ook op het professionaliseren van docenten, alsook bureaupersoneel van het ministerie.”

Courtar geeft aan, dat het in het begin nogal moeilijk is geweest met de opstart van CeNaSu, omdat het iets nieuws was voor Suriname. “Er moest gekeken worden naar de manier van werken. Eerder hebben verschillende organisaties Suriname ondersteund in het professionaliseren en het versterken van het personeel van CeNaSu. Een van de organisaties is VVOB (Vlaamse Vereniging voor Ontwikkelingssamenwerking en Technische bijstand) geweest. Nadat mensen trainingen hebben gekregen om het werk van CeNaSu goed te kunnen doen, is er ook geïnvesteerd in het helpen opmaken van de visie en de missie, het opmaken van waar we naar toe  gaan met de doelen van CeNaSu. En dat is waarmee Cenasu de afgelopen 10 jaar bezig is geweest.”

“Er zijn ook een heleboel trainingen en nascholingsprojecten, vernieuwingstrajecten verzorgd vanuit het Cenasu. Maar, niet alle trajecten zijn 100 procent goed aangekomen in het veld, omdat er soms coaching aan ontbrak.” Courtar stelt ,dat Cenasu daaruit heeft geleerd en zich steeds meer is gaan focussen op wat leerkrachten zelf kunnen doen, wanneer ze getraind worden. “En ook hoe wij ervoor kunnen zorgen dat we een aanspreekpunt blijven, die ook voor ons bureau nog te dragen is. Een van de dingen die we daarvoor bedacht hebben is niet alleen de Facebook-pagina, maar ook de YouTube-pagina waar we filmpjes kunnen plaatsen met instructies. We hebben nu ook een website die sinds kort in de lucht is. We hebben de website leerkracht.sr en we hebben op YouTube en op Facebook de pagina Leer kracht (de kracht van het leren). Cenasu probeert er steeds meer te zijn voor de leerkracht, maar ook vooral naar boven te halen wat er al in de leerkracht is.”

Projecten waarmee CeNaSu momenteel bezig is

Courtar geeft aan, dat CeNaSu op dit moment met een aantal zaken bezig is, zoals de onderwijsvernieuwingen die gericht zijn op het ontwikkelingsgericht leren. Daarin ondersteunt de stichting het ministerie van Onderwijs. Bij het ontwikkelingsgericht leren staat de leerling centraal. Er wordt gekeken naar wat een leerling kan en wat er nog ontbreekt. “Wat nog niet voldoende ontwikkeld is, gaan we dan stimuleren. Daar zijn er dus trainingen voor, trajecten die we aan het uitzetten zijn.” Courtar is zich ervan bewust dat vernieuwingen extra aandacht vragen. “We proberen er op een positieve manier voor elke leerkracht te zijn, omdat we weten dat vernieuwingen energie vraagt en het ook tijd vraagt om te wennen. Dat is de grootste taak waarmee we op dit moment bezig zijn.”

“CeNaSu heeft sinds kort een extra focus, niet alleen op onderwijs inhoudelijke trainingen, maar ook op trainingen rond zorg. CeNaSu is samen met het Unicef bezig met een project waarbij ze de Zorg Coördinatoren opleiding beschikbaar zullen maken voor de zorgpersonen binnen het V.O.J  (MULO en LBO). Die was eerst beschikbaar voor het basisonderwijs. Een ander project waarmee ze nu bezig zijn is het OAS-project. “We hebben twee OAS ITEN Seed Grants gekregen, één in Moengo en één in Nickerie. Het is niet alleen gericht op het integreren in ICT, maar ook op vakkenintegratie in de lessen. Daar worden leerkrachten mee getraind in zowel Moengo als in Nickerie.”

“Binnenkort zullen we met de Islamic Development Bank (IsDB) starten met twee andere projecten, maar dat blijft nog even een verrassing. Ondertussen willen we ook gaan kijken naar zaken die reeds lopen. We zijn ook gestart met een groep die getraind is in de zorg van kindermishandeling. Dat gaat bij de zorgtraining bijgevoegd worden en weer aangeboden worden. We hebben op dit moment ook de rubriekstrainingen. Die zijn ondersteunend aan het ontwikkelingsgericht onderwijs, waarbij leerkrachten leren om zonder cijfers, met een andere soort markering te kijken naar rekenen en taal, namelijk vanuit wat kan een kind al en wat moet hij nog leren.”

Wat wil CeNaSu bereiken in de komende jaren?

Courtar zegt, dat CeNaSu steeds meer bezig is om zelfstandig te werken. “We zoeken steeds meer naar mogelijkheden om. ondanks de moeilijke financiële situatie in het land, trainingen, bijscholingen te blijven aanbieden. Als we de leerkracht bereiken, bereiken we ook elk kind. We willen ook leerkrachten van de verre gebieden die geen internet hebben, op de een of ander manier tegemoet komen. We kijken dus naar meer mogelijkheden om dat te kunnen doen. We gaan samenwerkingen met andere organisaties in Suriname aan,  en ook met organisaties buiten Suriname die hun kennis willen delen met Cenasu. Dat juichen we toe.”

“We willen steeds meer gaan aanbieden en steeds weer op maat gaan werken voor de leerkrachten, maar ook het ministerie ondersteunen bij de vernieuwingen. Cenasu streeft ernaar om er echt te zijn als bijscholingsinstituut voor onderwijsgevenden en niet onderwijsgevenden (bureaupersoneel van het ministerie). Wat wij willen is dat men als eerste voelt dat ze beter worden in hun eigen werk, dat ze veel beter in hun competenties gaan zitten. We willen dat mensen met plezier en vreugde naar hun werk gaan, omdat ze weten wat ze doen en waarvoor ze het doen”, aldus Courtar.

SK

error: Kopiëren mag niet!