“Grondaanvragen in Para fluctueren nogal”

Eenieder met de Surinaamse nationaliteit heeft het recht om een domeingrond aan te vragen. De aanvraag voor een domeingrond  geschiedt via het Domeinkantoor. De aanvragers dienen hiervoor een verzoekschrift te richten aan de minister van RGB (Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeheer). In het verzoekschrift geeft de aanvrager aan waarvoor het perceel wordt aangevraagd, landbouw of bebouwing. Daarnaast dienen de aanvragers ook een aantal andere documenten in te dienen, waaronder: Een (figuratieve) perceelkaart; een geldige nationaliteitsverklaring of KKF-uittreksel en statuten; een geldige legitimatiebewijs (ID-kaart/ Rijbewijs/paspoort), ook een plakzegel is daarbij vereist.

Indien het perceel nog geen nummer heeft, moet eerst een figuratieve kaart vervaardigd worden door een erkende landmeter, zodat het betreffend perceel een nummer krijgt. Nadat de aanvraag op de juiste wijze heeft plaatsgevonden ontvangen de aanvragers een strookje. Op het strookje staat een LAD (’s Lands Administratie nummer), de naam van de aanvrager en de datum van indiening. Dit strookje dient goed bewaard te worden, omdat het LAD=nummer bij alle correspondentie steeds wordt gevraagd. 

Nadat het verzoekschrift is ingediend, gaat de Dienst der Domeinen, afhankelijk van het doel, adviezen inwinnen bij de districtscommissaris van het district waar de grond gelegen is, de Dienst Grondinspectie, het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij, het ministerie van Openbare Werken en het ministerie van Handel en Industrie.

Gronduitgiftebeleid in Para

Marlene Joden, districtscommissaris van Para, vertelt in een gesprek met Dagblad Suriname hoe het staat met het gronduitgiftebeleid in Para en wat de rol van het Commissariaat daarbij is. “De mensen doen zelf hun grondaanvraag, vervolgens krijgen ze een LAD-nummer. Daarna wordt het naar het Commissariaat gestuurd en vervolgens naar het desbetreffende ressort. Dan is het de taak van dat ressort om te gaan voor oriëntatie. Daarna komt het weer binnen met een rapport van bezwaar of niet. En dan komt het bij mij om te tekenen.” 

Joden stelt, dat er soms weken geen aanvragen binnenkomen, wat dat betreft is het nogal schommelend geeft zij aan. Het gaat volgens haar meer om aanvragen voor bebouwing. “Bepaalde gebieden kun je sowieso niet aanvragen voor bebouwing, maar eerder voor tuinbouw.”

Joden geeft aan, dat het gemiddeld drie tot vier weken kan duren, voordat zij advies kan uitbrengen. Op de vraag of er ook gewerkt wordt aan de achterstanden van gronduitgifte, zegt Joden: “Natuurlijk wordt er gewerkt aan de achterstanden, ik heb ongeveer stukken van 19 mensen hier.”

SK

error: Kopiëren mag niet!