Op bezoek bij de bezetter

Vanaf de onafhankelijkheid en daarvoor al is Guyana de bezetter van Surinaams territorium. Het gebied tussen de Boven-Corantijnrivier en de Coeroenierivier wordt door ons buurland betwist. Dit gebied staat bekend als Tigri. Guyana noemt dit gebied New River Triangle en het als haar eigen. Sinds jaar en dag is dit probleem niet opgelost. Een Surinaamse legerdelegatie was onlangs op bezoek bij hun Guyanese collega’s. Met andere woorden, een bezoek aan de bezetter. Maar, vanuit de politieke top schijnt er weinig of totaal geen urgentie te zijn om dit probleem op te lossen. Wel was Defensie-minister Krishna Mathoera resoluut. “Tigri is Surinaams grondgebied”, gaf zij te kennen bij een recente persconferentie. Of de militairen dat hebben aangegeven tijdens hun bezoek is een mysterie. 

DA’91 vraagt aandacht

DA’91 stelde onlangs, dat het grensgeschil tussen Suriname en Guyana eerst opgelost moet worden voordat een brug over de Corantijnrivier wordt gebouwd. “De buren zijn wat de grenskwestie betreft onbetrouwbaar gebleken. Maar, de regering Santokhi-Brunswijk schijnt niet het Surinaamse belang voorop te stellen. Er moet internationale hulp ingeroepen worden om de zaak op te lossen. Suriname moet zich niet weer laten verrassen door de buren”, riep partijvoorzitter Angelique del Castilho op. 

Kolonel van Axeldongen in Guyana

Op uitnodiging van de Guyanese legerbevelhebber, Brigadier Godfrey Bess, verbleef een Surinaamse militaire delegatie onder leiding van de waarnemend bevelhebber van het Nationaal Leger, Kolonel Henri van Axeldongen, maandag 18 oktober in Georgetown, Guyana, voor een bilaterale vergadering. Naast het werkoverleg kreeg de Surinaamse delegatie ook een rondleiding in het Defensie-hoofdkwartier, Base Camp Ayanganna. Naast de Surinaamse legerbaas kolonel Van Axeldongen, reisden ook mee de luitenant-kolonel Lea Parris, Inspecteur-generaal van de Krijgsmacht, de majoor Leon Klaverweide, Hoofd Bureau Militaire Zaken en de sergeant-majoor Marten Tjon A Kon, Onderofficier Specialist. 

De Guyana Defense Force en de Surinaamse strijdkrachten hebben hun eerste stap gezet in de richting van het aanpakken van gemeenschappelijke bedreigingen en het omarmen van elkaar om ervoor te zorgen dat de grens die ze delen en die ze moeten beschermen, veilig en beveiligd blijft. De Surinaamse BNL verwees naar het gezegde ‘een naaste buur is beter dan een verre verwant’, erop wijzend dat de nabijheid van de twee landen een platform biedt voor het omarmen van elkaars waarden en het delen van informatie. 

Guyanees aanbod 

De Guyanese Brigade-Generaal Bess onderschreef de standpunten van kolonel Axeldongen. Hij merkte op, dat de reactie van de delegatie op de uitnodiging, aangezien beide landen blijven worstelen met de Covid-19-pandemie, een bewijs is van de veerkracht en het uithoudingsvermogen van het Surinaamse leger. Tijdens bilaterale gesprekken stelde hij verschillende maatregelen voor, waaronder een gezamenlijke uitwisseling van inlichtingen tussen de twee legers, die volgens hem noodzakelijk was omdat beide landen opkomen als spelers in de oliesector. Hij stelde ook voor om de samenwerkingsbewaking aan de grens, die de twee landen delen, te vergroten. 

Bess ging zelfs zover om ook voorstellen te doen voor opleidingen en uitwisselingen en nodigde de Surinaamse strijdkrachten uit om zich in te schrijven voor een officiersopleiding bij de GDF. Hij breidde ook de steun van de GDF uit voor de oprichting van een reserve component van het Surinaamse leger. Het bezoek van de Surinaamse militaire delegatie komt nauw op de hielen van een officieel staatsbezoek van de Surinaamse president, Chandrikapersad Santokhi, op 17 augustus 2021

Dispuut

Het dispuut is ontstaan bij de bepaling van de grens tussen Suriname en Guyana. De grens wordt gevormd door de Corantijnrivier die in zijn geheel aan Suriname behoort. Bij de vervolging van de Corantijn is er een dispuut. Guyana gaat ervan uit de de Coeronie en de Kutaririvieren de voortzettingen zijn van de Corantijn. In werkelijkheid is het de Boven-Corantijn die de Guyanezen de New River noemen. De Guyanezen hebben de positie overgenomen van de Britten die tijdens de koloniale periode de Coeronie als grens hadden aangegeven. Sinds 1969 wordt het gebied bezet gehouden door Guyanese troepen. In 1971 zijn op Trinidad onderhandelingen geweest tussen de toenmalige Surinaamse premier Jules Sydney en de Guyanese leider Burnham. Vanaf toen is het een erkend geschil. De twee landen kwamen overeen, dat het gebied gedemilitariseerd zou worden. Echter hebben de Guyanezen zich daar nooit aan gehouden.

Tot de dag van vandaag zijn er Guyanese troepen gestationeerd in het gebied. Internationaal wordt het gebied steeds vaker als Guyanees territorium aangekaart en jarenlang zijn er geen noemenswaardige pogingen gedaan vanuit Suriname om het gebied te her claimen. De Guyanese president onthulde vorig week een kaart van Guyana waarop het Tigri-gebied als Guyanees territorium staat aangegeven. Opmerkelijk is dat op Guyanese social-media pagina’s er gediscussieerd werd over het al dan niet behoren van de “New River Triangle” aan ons buurland. De meningen onder de Guyanezen zijn duidelijk verdeeld.

Hieronder de kaart van Guyana zoals in Guyana gebruikt, ook door de autoriteiten. Deze kaart is tot en met maart 2022 te zien op de Wereld Expo Expo 2020 Dubai, in de stand van Guyana. Het Surinaamse ‘Tigri’-gebied op deze kaart is ingelijfd bij Guyana.

error: Kopiëren mag niet!