AKMOS voor business oriëntatie naar Guyana

De Associatie van Kleine en Middelgrote Ondernemingen in Suriname (AKMOS) organiseert van 12 tot en met 17 november een business oriëntatiebezoek naar Guyana. “Wij gaan ons oriënteren hoe het er in ons buurland aan toe gaat”, laat voorzitter Harry Soekhlal weten.

Tijdens het bezoek zal vooral nagegaan worden hoe de ondernemers zich kunnen voorbereiden op de ontwikkelingen betreffende de olie- en gasindustrie. Soekhlal merkt op, dat de kleine en middelgrote bedrijven niet in de eerste lijn staan om diensten te leveren aan de nog op gang te komen olie- en gas industrie.

“Wij zullen op de tweede en derde lijn zitten”, zegt Soekhlal aan Dagblad Suriname. In deze fase zijn netwerken en nagaan welke samenwerkingen mogelijk zijn belangrijk. De mogelijkheden om consultants aan te trekken zijn er niet vandaar dat voor een handelsreis is gekozen,” zegt de voorzitter.

“We gaan om te kijken hoe we kunnen samenwerken en verbinden.” Hierbij zal ook bestudeerd worden welke diensten van Surinaamse ondernemers aangeboden kunnen worden aan het buurland. Soekhlal merkt op, dat het van groot belang is om als ondernemers ook te weten welke diensten vanuit Guyana geleverd worden zodat hierop kan worden ingespeeld.

Enkele gesprekspartners tijdens het bezoek zullen de Guyanese Kamer van Koophandel en een cargobedrijf zijn.

Over het huidig ondernemingsklimaat in Suriname zegt de voorzitter van de AKMOS, dat de ondernemers hebben gestreden voor behoud van hun bedrijf de afgelopen periode vanwege “de bizarre omstandigheden”. Hij noemt in dat verband de weinige financiële middelen waarover de regering beschikt, de Covid-19 situatie, de buitenproportionele wateroverlast van dit jaar. “Die zaken hebben het zwaar gemaakt en heel veel kleine ondernemingen bestaan niet meer. De talenten van mensen moeten weer ontwikkeld worden en dat kan alleen als de condities daarvoor aanwezig zijn”, aldus de Soekhlal.

RB

error: Kopiëren mag niet!