Newmont Suriname niet van plan faciliteiten te verlenen aan bondsleden

Newmont Suriname heeft in een schrijven aan de Newmont Werknemers Organisatie. NWO, laten weten dat zij geen ruimte ziet om in onderhandeling te treden over faciliteiten die zij dienen te verlenen aan bestuursleden van de NWO. Het schrijven is op 18 oktober gestuurd naar de voorzitter van de bond en getekend door de Human Resources manager. 

De bond zegt, dat door dit gedrag van het bedrijf de vertegenwoordigers van de werknemers worden belet om hun werkzaamheden doeltreffend en efficiënt te kunnen uitvoeren. Dit zou volgens de bond geheel in strijd met artikel 13 van de Wet Vrijheid Vakvereniging. Volgens bondsvoorzitter

Joel Panka spreekt de bond niet van een dispuut, omdat het een vraagstuk is “dat wij als het recht van de vakorganisatie zien, met hen willen bespreken en dat weigert het bedrijf”. “Wij wachten af en zullen dan een gepaste strategie inzetten”, aldus Panka.

VP

error: Kopiëren mag niet!