MinOWC ontkoppelt particuliere VWO- en HAVO-scholen van openbare scholen

In het schooljaar 2020/2021 is gebleken, dat particuliere scholen in staat zijn geweest hun eigen toetsen in samenwerking met het Examenbureau te organiseren. Het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, MinOWC, heeft daarom besloten om per ingaande het schooljaar 2021/2022 de particuliere VWO- en HAVO-scholen te ontkoppelen van de openbare scholen, voor wat betreft de afname van toetsen. Bij deze gaat het om schoolonderzoeken en eindexamens/afsluitende toetsen.

“De reguliere-, herkansing-, inhaal schoolonderzoeken en eindexamens dienen in eigen beheer opgesteld te worden door de particuliere scholen onder supervisie van de schoolbesturen.” Dit heeft het ministerie middels een schrijven meegedeeld aan de particuliere scholen.

Het ministerie geeft met een aantal punten in hun brief aan, waarom het nodig was om tot dit besluit over te gaan. Gracia Valies-Ormskirk, directrice Beroepsonderwijs tevens waarnemend directrice Algemeen Vormend Onderwijs (AVO), zegt in een reactie tegenover Dagblad Suriname, dat zij gemerkt heeft, dat in het afgelopen schooljaar 2020/2021 toch een groot verschil was te bespeuren bij het reilen en zeilen binnen het particulier onderwijs en openbaar onderwijs. De effectieve schooldagen van het openbaar onderwijs waren niet hetzelfde als dat van de particuliere scholen. De particuliere scholen hebben meer mogelijkheden dan de openbare scholen. “Het volgend punt is de maatschappelijke ongelijkheid. We weten dat de particuliere scholen zichzelf goed kunnen bedruipen.”

Ormskirk geeft aan, dat de lessen op de particuliere scholen anders worden verzorgd. Volgens haar is het gunstiger, het gaat bij de particuliere scholen bijvoorbeeld om kleinere klassen van 6-7 leerlingen. Bij de openbare scholen is er sprake van grotere klassen. Ook verschilt afstandsonderwijs op een particuliere school van een openbare school.

“Wanneer het gaat om afstandsonderwijs (online lessen) dan slaan wij eigenlijk de plank mis. Wij doen het met horten en stoten waarbij wij onze kinderen tegemoet komen met afstandsonderwijs, waarin we pakketten klaar moeten leggen, we moeten gaan kijken hoe we het organiseren dat ze werkelijk online zijn, terwijl de particuliere scholen dusdanig equiped zijn.” 

Ormskirk stelt dat de afsluitende toetsen ook een rol hebben gespeeld. “Ondanks de Covid-situatie konden de particuliere scholen toch doorgaan met de lessen, omdat zij alle mogelijkheden daartoe hebben. De particuliere scholen waren in staat om de datum die ze eerder geprikt hadden, uit te kiezen, zodat ze de aansluiting met het buitenland konden maken voor verdere studie. Het ging om een groep van 160 leerlingen bij de particuliere scholen en daartegenover hadden we 230 van de openbare scholen die dan ook mee wilden gaan doen met toetsmoment 1. De grote groep van 2200 leerlingen heeft toets 2 gemaakt en heeft doorgewerkt tot eind augustus, begin september. Daar had je al verschillen en al deze dingen brengen een druk op het ministerie. Het wordt veel meer en zwaarder werk met een kleine groep mensen die dit alles moet organiseren. Dat zijn dus sowieso de punten zoals aangegeven staat in het schrijven.”

Ormskirk laat weten, dat er steeds controle vanuit het ministerie gevoerd zal worden. “We ontkoppelen ons niet van het onderwijs.” Volgens haar gaat het alleen om het ontkoppelen van twee type scholen, omdat ze niet op beginsel van gelijkheid zijn. “Wij van het ministerie laten onze kinderen niet in de steek. Wij zullen invulling geven aan de  grondwettelijke taak met betrekking tot het recht op kwalitatief goed onderwijs voor iedere burger. Wij staan daar garant voor.”

De schoolonderzoeken en examens/afsluitende toetsen van de particuliere scholen, zullen na goedkeuring door het Examenbureau worden gevalideerd. De uit te reiken diploma’s zullen mede ondertekend worden door de directeur Algemeen Vormend Onderwijs. “Dat gaat altijd geschieden, het gaat slechts om de ontkoppeling.” 

De openbare scholen starten op 25 oktober, terwijl de particuliere scholen reeds eerder zijn gestart. Wanneer de particuliere scholen eraan toe zijn om de toetsen en examens af te leggen, redden de openbare scholen het daarentegen niet op dezelfde datum. “Waardoor wij onze kinderen in een rush moeten gaan behandelen. En de druk is ook aangegeven door de openbare scholen. Daarmee rekening houdende hebben we besloten om te ontkoppelen.”

SK

error: Kopiëren mag niet!