Asabina (BEP): “BEP werkt niet mee aan vaccinatiedwang bij wet en dreiging met sancties”

Op dit moment werkt de regering aan wet- en regelgeving in het streven naar een voor iedereen veilige werkplek en daartoe wordt overwogen om vaccineren verplicht te stellen en een zogenoemde Coronapas in te voeren. Maar druist verplichte vaccinatie niet in tegen al bestaande nationale- en internationale wet- en regelgeving en leidt de invoering van een Coronapas niet tot een zekere tweedeling van de samenleving? 

Daarenboven, is het niet zo, dat vaccineren al min of meer door de regering ‘verplicht’ wordt gesteld door constant te stellen dat de niet-gevaccineerden debet zijn aan de druk op de gezondheidssector en het aantal aan Covid-19 overleden personen en daarmee een soort psychologische druk leggend op personen die zich (nog) niet hebben laten vaccineren, waardoor zij zich wellicht alsnog laten vaccineren? Kritikasters stellen daartegenover, dat de druk op de gezondheidszorg het gevolg is van het volksgezondheidsbeleid: chronisch tekort aan verplegend personeel en artsen. 

Het BEP-Assembleelid Ronny Asabina uit zich in een uitvoerige reactie tegenover Dagblad Suriname zeer kritisch over het gevoerde beleid inzake de aanpak van Covid-19 en over de gang van zaken rond vaccineren tegen dat virus.

“We maken een grote fout in dit land. We kijken teveel af, zelfs ongeconditioneerd, blindelings en emotioneel, van het rijke westen en noorden. Wij moeten onze ogen niet voor de realiteit van alledag moeten sluiten. De regering beseft in onvoldoende mate, dat in Suriname meerdere originele Surinaamse etniciteiten, religies en culturen zijn, in tegenstelling tot Europese- en andere rijke landen waar er sprake is van vaccinatiedruk en -dwang middels wetgeving. Europa ter illustratie is primair een samenleving voor het blanke ras. De andere groepen en rassen komen daarna aan bod. In al hun besluiten lopen de wensen, grieven en eisen van de blanken als een rode draad door het beleid of beter gezegd doorslaggevend is.”

“Vaccinatiedwang zal de groep Afro-Surinamers het meest treffen”

“Wanneer onze minister zelf aangeeft, dat de vaccinatiebereidheid onder de Afro-Surinamers het laagst is, alsook het aantal doden en geïnfecteerden het hoogst is,  betekent dit dat de te nemen maatregelen, in deze vaccinatiedwang, deze grootste etnische groep het meest zal treffen. Eventuele implementatie en of doordrukking hiervan zal ongetwijfeld mede het etiket of de perceptie krijgen van etnische polarisatie en spanningen die voorkomen konden worden. En juist dit sentiment, deze perceptie hebben is onnodig, temeer daar dit issue over etniciteit en uitsluiting actueler aan het worden is.”

Volgens het Assembleelid is, zo zegt men, regeren ook vooruitzien. “De vraag is dan ook wat voor zin het heeft om een maatregel door te drukken om deze vervolgens vanwege maatschappelijke druk en andere onsmakelijke ontwikkelingen weer terug te draaien, zoals een massa  protestdemonstratie en of burgerlijke ongehoorzaamheid.”

“Ik bagatelliseer de intentie van de maatregel niet”

Asabina benadrukt de intentie van de maatregel niet te bagatelliseren. “Ik loop niet met gesloten kleppen rond, alleen vind ik de aanpak en de timing door te komen met vaccinatiedwang niet geschikt. Er zijn tal van andere mogelijkheden in de preventieve sfeer om de samenleving over de streep te krijgen. Meermalen, tot vervelens toe, is aandacht gevraagd om de voorlichting en communicatie sexy en efficiënt te maken. Ik blijf erbij dat de  regering uit haar comfortzone moet stappen. Hoe luidt het spreekwoord weer…niet het vele is goed, maar het goede is veel.” 

“Constant het oorlogspad betreden is heilloos”

“Constant het oorlogspad betreden is heilloos, in de verdediging en of in de aanval gaan zal niet het gewenste effect sorteren”, zo stelt de BEP-parlementariër. 

“Onze fractie zal niet meewerken aan bij wet vastgestelde vaccinatiedwang’

Mocht het concept in De Nationale Assemblee ter behandeling worden aangeboden, “ik bedoel om vaccinatiedwang wettelijk vast te stellen op straffe van sancties, kan ik bij voorbaat zeggen, dat onze fractie niet hieraan zal meewerken. Wij zijn geen hoogontwikkeld land. Dus kunnen wij geen maatregelen uit- en van soortgelijke ontwikkelde landen importeren en implementeren. De condities zijn niet identiek, in voorkomende gevallen botsen ze zelf met elkaar, om niet te zeggen dat ze elkaar bijten.”

“Nogmaals de weg van de minste weerstand zoeken is heilloos en zal gedoemd zijn te mislukken. We moeten ophouden met de mond belijden dat we een bromtji djarie zijn om anders te etaleren met ons doen en laten.

Overigens ben ik zelf volledig gevaccineerd, omdat ik het nut en belang ervan erken.”

PK

error: Kopiëren mag niet!