“Alleen gezamenlijk kan het virus worden bestreden”

Claudette Etnel, actief in de vakbond en politiek, spreekt haar zorgen uit over vaccinatiedwang. “Het zorgt ervoor dat mensen zich mismoedig voelen”, zegt Etnel. Haar zorgen gaan niet alleen uit naar arbeiders, maar in dit geval vooral naar ambtenaren. “Want een ambtenaar kan niet naar de Arbeidsinspectie.”

Zij merkt op, dat erop moet worden toegezien dat er een goede samenspraak moet zijn tussen werkgever en werknemer. “En niet dat er een wet wordt doorgedrukt terwijl er regelmatig berichten zijn waar het misgaat”, stelt Etnel. “Een verplichting zorgt voor stress.”

Er zouden volgens de vakbondsleidster nog teveel onduidelijkheden zijn. Daarbij noemt Etnel recente publicaties in de media ten aanzien van zwangere vrouwen. “Wanneer iemand nog niet gereed is voor het vaccin dan is ontslag het gevolg, maar er was aangegeven dat er geen sprake zou zijn van dwang”, licht Etnel toe. Zij vraagt zich af hoe zulke personen beschermd kunnen worden. “Een duidelijk standpunt is nodig om na te gaan hoe men hiermee omgaat”, laat Etnel verder weten. 

Dat er wordt beweerd dat er afspraken zijn met werkgevers is voor haar nog geen oplossing. “Wie zegt mij dat men zich aan afspraken zal houden als de wet wordt doorgedrukt?”, vraagt zij. Mochten zaken toch zover komen dan wil Etnel dat zaken goed geregeld zijn tussen werkgever en werknemer.

Etnel vraagt zich af wat de taak wordt van de Arbeidsinspectie. “Juist omdat gevaccineerden ook ziek kunnen worden.” Zij wijst op de procedures die dan gevolgd moeten worden. Deze wijken niet af van de situatie waarbij sprake is van een besmetting van een niet gevaccineerde. Voor iedereen geldt namelijk dezelfde quarantaine procedure. Dit is volgens Etnel belangrijk, omdat de dekking van de quarantainedagen volgens de minister van Arbeid voor de niet gevaccineerden niet gedekt zullen worden. Volgens de vakbondsvrouw komt de neutraliteit van het ministerie daarmee onder druk te staan.  

Vragen

Niet alleen Etnel denkt daar zo over. Ook de voorzitter van de Algemene Bond van Personeel in dienst van het Academisch Ziekenhuis (ABPLAZ) Lloyd Pool gaat in op de uitspraak van de minister dat onderscheid wordt gemaakt tussen gevaccineerden en niet gevaccineerden. Pool: “Er wordt verdeeldheid gevoed.”

Pool gaat in op de berichten in de media waarin wordt vermeld, dat momenteel de mogelijkheden bekeken zouden worden om niet gevaccineerden een hogere premie te laten betalen. “Dat is verdeeldheid.” Pool, die werkzaam is in de medische sector, stelt dat beide groepen evenveel risico lopen om besmet te raken met het coronavirus. Hij merkt op dat hij geen anti-vaxxer is, maar zegt nog niet de overtuiging te hebben dat het vaccin werkt. “Ik werk in het ziekenhuis en maak heel veel zaken mee.” Pool benadrukt, dat “ook gevaccineerden belanden op de intensive care, iedereen die besmet is kan een ander besmetten”, zegt hij fel.

Dat er een uitspraak is gedaan, dat de dekking van quarantaine van niet gevaccineerden niet zal worden gedekt is bij Pool verkeerd gevallen. “Want bij Hepatitis B kan dat ook worden voorkomen middels een vaccin, maar wie wordt daartoe gedwongen?”, vraagt hij retorisch. Pool zegt voorstander te zijn van een gezamenlijke aanpak tussen alle partijen om te werken aan een structurele oplossing om het coronavirus te bestrijden.

RB

error: Kopiëren mag niet!