Dokter Rab William: “Verval en chaos in huisartsen (HA) zorg, acuut ingrijpen nodig”

Door het gevoerde wanbeleid in de afgelopen twee decennia is er thans sprake van ernstig verval en chaos binnen de huisartsen (HA) zorg. Er is onder meer roekeloos omgegaan met het verstrekken van HA-vergunningen, zonder dat het aantal verzekerden is gestegen. Erger nog, door het afvoeren van vele Bazo-verzekerden zijn veel HA-bedrijven (HAB) cliënten, dus inkomsten, kwijt geraakt. Door de grote en aanhoudende devaluatie van de SRD is het al langer onmogelijk geworden om met de thans compleet ontoereikende abonnementstarieven van het SZF en de Survam (Surinaamse Vereniging van Assurantiemaatschappijen het HAB te runnen!

Dit zegt drs. Rab Mohamed William, huisarts, in gesprek met Dagblad Suriname. Dokter William zit reeds jaren in de HA-zorg en is helemaal bekend met de problematiek van dit deel van de zorgsector in Suriname. Hij maakt zich ernstig zorgen over de huidige situatie binnen de HA-zorg. Volgens hem dient het beleid acuut in te grijpen teneinde goede HA-zorg redelijkerwijs te kunnen garanderen en verder verval in de zorg te voorkomen. 

Zielige bedrijfsvoering en demotivatie

Dokter William heeft ruim twee weken geleden in een brief aan de president, de vicepresident en de minister van Volksgezondheid aandacht gevraagd voor de zorgelijke situatie in de HA-zorg en aangedrongen op acute maatregelen. In het schrijven, dat ook gericht is aan het bestuur van de Vereniging van Medici en het bestuur van de sectie Algemene Artsen, heeft hij voorstellen aangedragen om het tij te keren. 

De vernietiging van het inkomen van de HAB’s heeft tot gevolg een zielige bedrijfsvoering, ernstige demotivatie van de HA, veel stress door het niet of niet adequaat of onvoldoende  kunnen voldoen aan zijn financiële verplichtingen door zowel het HAB als de betrokken HA. 

Dokter Rab William wijst erop, dat het aantal verzekerden bij het SZF en de Survam in belangrijke mate bijdraagt aan het bedrijfsmatig operationeel houden van de HAB’s. Dit totaal aantal verzekerden moet vastgesteld worden. Het abonnementstarief welke indertijd met de zorgverzekeraars is overeengekomen is in de afgelopen jaren gestaag gedaald van US$ 4,50 naar nu ongeveer US$ 1,60 per verzekerde. Dit tarief is volgens Williams bovendien vastgesteld op basis van het maximum aantal van 2.000 verzekerden per HA. Daar tegenover staat, dat het aantal HA-vergunningen sedert 2012 van 140 is gestegen naar vandaag circa 250. Williams stelt voor om het aantal verzekerden per HA naar beneden te corrigeren, vooralsnog naar 1.800. 

HAB’s met 7.000 verzekerden

Hij vindt het gewoon een schande, dat het wanbeleid van achtereenvolgende ministers van Volksgezondheid heeft toegestaan, dat HAB’s met 7.000 verzekerden zijn ontstaan en jarenlang zijn blijven bestaan. Daar bovenop is door gebrek aan controle op de praktijkvoering van de HAB’s, en het vaststellen en controleren van performance indicatoren, totale chaos ontstaan in de HA-zorg.

“Het is thans surviven geblazen en er gelden haast geen medisch ethische regels meer en viert gedrag van kannibalisme van nieuwe HAB’s op bestaande HAB’s hoog tij. Er zijn geen “vrije, beschikbare verzekerden”, dus aftroggelen van een andere HAB is de enige optie. Dit roekeloos verstrekken van HA vergunningen heeft kwaadaardig beleid en vernietiging van de zorg”, aldus een passage uit het schrijven van dokter William. 

Teveel HA

Het totaal aantal verzekerden bij SZF en Survam minus RGD en MediZebs, is momenteel ongeveer 296.000. Uitgaande van het aantal van 2.000 verzekerden per HA zijn er 148 HA nodig. Met de 245 verstrekte HA-vergunningen zijn er dus 97 HA en HAB’s  teveel bij een normpraktijk van 2.000 verzekerden. Momenteel staan er 487 studenten op de Medische Faculteit ingeschreven, en nog eens 350 zitten op Cuba en elders. William pleit er daarom voor om de jaarlijkse influx van studenten terug te brengen naar 20. 

Hij stelt ook voor om terstond het maximum aantal verzekerden per praktijk vast te stellen op 1.800 per 1 januari 2022 en geen betaling meer te verrichten aan HAB’s voor meer dan 1.800 verzekerden. Dit moet volgens William een beleidsbeslissing zijn, aangezien  gebleken is dat er binnen de belanghebbenden HA-groep geen corrigerende mechanismen zijn. Er bestaat hoegenaamd geen zelf reinigingsmechanisme. De focus op enkel winstmaximalisatie maakt zelfcorrectie haast onmogelijk vindt hij. De huisarts pleit ook voor het vaststellen van nieuwe abonnementstarieven voor SZF en Survam verzekerden. Bij tariefsbepaling dient meegenomen te worden de kosten van het HAB en een redelijk honorarium van de HA.

SS 

error: Kopiëren mag niet!