Shiatsu masseurs staan stil bij Internationale Dag van de Witte Stok

“Dikke onvoldoende voor autobestuurders”

Onlangs werd stilgestaan bij de internationale Dag van de Witte Stok door het recent aangetreden bestuur van Stichting Shiatsu Massage. 15 oktober werd in 1970 door de Wereld Blinden Unie uitgeroepen tot Internationale Dag van de Witte Stok. De witte stok staat symbool voor blindheid en slechtziendheid en laat blinde en slechtziende personen toe zich op straat te verplaatsen. De stok waarschuwt verkeersdeelnemers dat de betreffende persoon een visuele handicap heeft.

De internationale dag maakt het publiek ‘gevoelig’ voor het hulpmiddel. Beoogd wordt dat personen met een visuele handicap zich dagelijks op een zelfstandige manier kunnen verplaatsen.

Stichting Shiatsu Massage stond ook stil bij deze bijzondere dag, omdat de witte stok een belangrijk hulpmiddel is voor de blinde en slechtziende masseurs die er tewerkgesteld zijn.

Tien jaar geleden werden de Shiatsu massage activiteiten gestart, nadat een eerste groep blinden en slechtzienden een intensieve Shiatsu massage training had gevolgd, bijgestaan door een groep enthousiaste mensen met hart voor de doelgroep. Zelfredzaamheid, dienstbaarheid en zelfstandigheid waren de kernwoorden bij de start van dit project. “De stichting wil bijdragen aan de zelfstandigheid van de visueel beperkten”, laat voorzitter Anthousa  Karsodikromo-Lim A Po weten.

In 2016 werden de statuten van Stichting Shiatsu Massage notarieel vastgelegd. Met behulp van de masseurs, donateurs uit het bedrijfsleven, vrijwilligers en overigen die de doelgroep een warm hart toedragen, werd gewerkt aan het structureel vormgeven aan de Shiatsu massage diensten. “Een accommodatie wordt beschikbaar gesteld waar de mensen het beroep van Shiatsu-masseur kunnen uitoefenen om in hun levensbehoeften te voorzien”, zegt Karsodikromo-Lim A Po.

Geen inkomsten

Ruim anderhalf jaar zaten de mensen zonder inkomsten door de Covid-situatie. In juli 2021 vond er een bestuurswisseling plaats en het nieuwe bestuur heeft zich toegewijd om de activiteiten voort te zetten en te blijven werken aan de verdere ontwikkeling van de doelgroep en de dienstverlening naar de samenleving. Het nieuwe bestuur heeft ervoor gekozen om onder naleving van strikte Covid-maatregelen de deuren weer open te gooien en met gevaccineerde masseurs te werken. Klanten moeten een vaccinatiebewijs overleggen.

Bij de herdenking van de Dag van de Witte Stok werd stilgestaan bij de reeds geboekte successen. Er werd ook hulde gebracht aan de ex-bestuursleden die de stichting de afgelopen jaren hebben geleid en is er vooruitgeblikt naar de toekomst.

Dikke onvoldoende

Een van de uitdagingen is dat veel verkeersdeelnemers niet bewust zijn van de witte stok geeft een visueel beperkte masseur.. Net voor het blindencentrum is een verkeersbord geplaatst dat de maximumsnelheid van 30 kilometer per uur aangeeft. “Om rekening te houden met de visueel beperkten die daar oversteken, maar velen weten niet eens dat er daar een bord staat”, vult de voorzitter aan. “Dat geeft al aan dat mensen zich niet bewust zijn van wat er zich daar afspeelt.” De masseur die gevraagd werd om een cijfer te geven voor hoe wordt omgegaan met verkeersdeelnemers die gebruik maken van de witte stok, beoordeelde deze de vraag met het cijfer 2, laat Karsodikromo-Lim A Po weten.

In het kader van het jubileum van de stichting en de focus op de toekomstplannen werd het nieuwe logo van de stichting onthuld. Het bestuur is de masseurs erkentelijk voor het in hen gestelde vertrouwen en kijkt uit naar de continuering van de prettige samenwerking met alle betrokken actoren.

RB

error: Kopiëren mag niet!