Gracia Valies-Ormskirk: “Leerlingen kunnen hun talent verder op aansluitend niveau ontwikkelen”

Vocational College Suriname MBO-DS, is een middelbare opleiding voor de dienstverlenende sector. De opleiding start op 15 november en is een middag-/avondopleiding, met een modulaire opzet. “De lestijden zijn van 16.30 tot 21.00 uur officiëel, maar vanwege de Covid-lockdown, voorlopig van 16.30 tot 20.10 uur”, zegt Gracia Valies-Ormskirk, directeur Beroepsonderwijs tevens waarnemend directeur Algemeen Vormend Onderwijs (AVO), in een reactie tegenover Dagblad Suriname.

Ormskirk stelt, dat er sinds de hervorming van het beroepsonderwijs van LBGO naar LBO, geen adequaat vervolgonderwijs is geregeld. “Slechts de HA-richting (Handel en Administratie) kon op het IMEAO vervolgd worden. Er zijn meer richtingen op het LBO en die hadden geen vervolg. Terwijl er wel een LOBO (Leraren Opleiding Beroeps Onderwijs) is, met vrijwel dezelfde richtingen, echter op HBO-niveau. Dus het MBO gedeelte ontbrak. Nu is dit ingevuld en kunnen leerlingen hun talent verder op aansluitend niveau ontwikkelen.”

Op de vraag wat er wordt verstaan onder de dienstverlenende sector, geeft Ormskirk aan dat de dienstverlenende sector zeer breed is.

“Het betreft vrijwel alle ondersteunende werkzaamheden naar andere sectoren en het publiek toe. Op macro- en meso-niveau vooral commerciële dienstverlening. Beter bekend als de tertiaire sector. Dat zijn alle beroepen die niet vallen onder landbouw, mijnbouw of industrie, bijvoorbeeld verzorging, onderwijs, handel, vervoer en de overheid.”

SK

error: Kopiëren mag niet!