Kraka Un Baka project start in Latour


Angelic Del Castilho, alumna van het international Visitor Leadership Program van de Verenigde Staten (VS) is trekker van het project Kraka Un Baka. Het project is tot stand gekomen na toekenning van een grand van US$ 9.000 door de Amerikaanse ambassade, vanuit hun small grands programme.

“Je kan het zien als een pilot, want als het succesvol is dan gaan we landelijk”, aldus Del Castilho, die met dit project in Latour te Paramaribo start.

Het doel is om voor deelnemers tussen de 18 tot 30 jaar inzichtelijk te maken wat democratie op dagbasis kan betekenen. Daarbij wordt gekeken op welke manier mensen hierin participeren. Bij verschillende aspecten wordt stilgestaan vertelt Del Castilho.

“Het mensenrechten aspect, de controlemechanismen, de organisatie van de instituten en het belang van transparantie komen aan bod.” Vooral het oplossingsgericht denken wordt benadrukt gedurende het traject. Deelnemers krijgen de gelegenheid om een probleem uit hun eigen buurt te signaleren. “Hierbij moeten zij aangeven waarom dit als een probleem wordt ervaren”, licht Del Castilho toe.

Gedurende het traject wordt het aangemerkte probleem steeds behandeld en is het de bedoeling om na te gaan welke gezamenlijke oplossingen ten uitvoer zijn gelegd. Het traject spitst zich toe op het leren ontwikkelen van verschillende vaardigheden, waaronder het leren schrijven van projecten.

Del Castilho merkt op dat het doel is, dat de deelnemers aan het eind van het traject “allemaal ambassadeurs zijn van goed bestuur en tegelijkertijd in staat zijn om verder te werken aan de ontwikkeling van hun buurt”. De sessies zullen naast instructies, oefeningen en toetsingen aan de maatschappij ook bestaan uit het afleggen van bezoeken aan bedrijven en instituten. “De finale is een live talkshow op televisie, waarbij de deelnemers zelf kunnen kiezen wie zij willen vertegenwoordigen.”

Del Castilho wijst erop dat hoewel er vanuit verschillende instellingen en organisaties mensen zich kunnen opgeven voor deelname, slechts een beperkte hoeveelheid personen kan deelnemen. 25 personen kunnen worden geaccommodeerd. Na ontvangst van alle aanmeldingen wordt rond 6 november een aanvang gemaakt met de intakegesprekken. “Dit is nodig om te kunnen meten waar de mensen staan wanneer zij beginnen aan dit project.” Na afloop zullen dezelfde vragen worden gesteld om de inzichten van de deelnemers voorafgaand aan de deelname te kunnen vergelijken, licht Del Castilho toe.

Het project bestaat uit 19 sessies die om de week plaatsvinden, in totaal is de duur 7 maanden

RB

error: Kopiëren mag niet!