Een vrouwelijke leider moet een doorzetter zijn

“Vrouwen moeten toegang krijgen tot besluitvorming.”

Margriet Biswane, kapitein van Alfonsdorp, in het district Marowijne, ziet vrouwelijk leiderschap als een uitdaging. Haar inheems vrouwelijk leiderschap is niet altijd rozengeur en maneschijn, deelt zij mee in gesprek met Dagblad Suriname. “Leiderschap vanuit het vrouw zijn is anders dan in het geval van een man.”

De beeldvorming is nog altijd, dat alleen mannen in staat zijn om leiding te geven. Daarbij spelen gedachten dat mannen over meer durf beschikken en een mannelijk karakter hebben. Biswane wijst er echter op, dat vrouwelijke wilskracht ook van groot belang is om bepaalde problemen op te kunnen lossen.

“Soms moet je hard zijn maar ook zachtmoedig, strategisch en met wijsheid kunnen handelen”, zegt het dorpshoofd. Leiderschap komt op verschillende manieren tot uiting om de belangen van de gemeenschap te kunnen behartigen. “Een vrouwelijke inheemse leider pakt de zaken anders aan.” De invloed van de inheemse vrouw is van niet te onderschatten betekenis, zegt Biswane. “Wij kunnen de gemeenschappen versterken.” Ook spelen vrouwen een belangrijke rol in het behoud van de inheemse cultuur.

“Zonder mannen tekort te doen, wij weten hoe wij een huishouding moeten draaien”, licht het dorpshoofd toe. “De manier hoe je als vrouw je kind behandelt is ook de manier hoe je de gemeenschap wilt behandelen”, zegt de kapitein van Alfonsdorp. Daarbij zegt ze te streven naar een steeds betere situatie voor de gemeenschap. Zij benadrukt, dat het werk als vrouwelijke leider niet makkelijk is. “Het is een zware taak.” De stem van de vrouw wordt niet altijd gehoord. “Soms wordt er niet naar je geluisterd”, geeft Biswane aan. “Je moet een doorzetter zijn, je moet het werk doen met alles wat in je zit”, stelt de kapitein. Meer leiderschapsmogelijkheden moeten gecreëerd worden voor vrouwen.

“Vrouwen moeten toegang krijgen tot besluitvorming.” Dat meer vrouwen die kans moeten krijgen is een keten welke bij de opvoeding begint en waarin ook een rol voor het onderwijs is weggelegd, bepleit Biswane. Zij noemt daarin ook de expliciete rol van de overheid. “Vrouwen moeten kunnen studeren, er zijn fondsen nodig voor studerenden in het binnenland en ook trainingen zijn nodig om dit doel te bereiken. Vrouwen moeten gewoon getraind worden, want heden ten dage moeten vrouwen ook de handen uit de mouwen steken”, aldus Biswane.

RB

error: Kopiëren mag niet!