Bromfietsuitstapje van Paramaribo naar Tamanredjo

Economische en andere crises belemmeren de vooruitgang van Suriname. Transport en openbaar vervoer zijn uiterst belangrijk om het land tot ontwikkeling te brengen. Gebruik maken van de auto vraagt veel meer dan een gezin verzorgen. De kosten van openbaar vervoer zijn niet mals en je kan er niet echt op rekenen.

Kwetsbaarheid

Ondernemer S.A. uit Commewijne stelde om tijd en geld te winnen voor, om van de bromfiets gebruik te maken voor een bezoek aan Commewijne. Zo gezegd, zo gedaan. De tocht begon aan de Ringweg. Via de Gongrijpstraat die overgaat in de Stoelmanstraat, Zwartenhovenbrugstraat, Van ‘t Hogerhuysstraat, de rotonde linksaf over de Bosjebrug naar het ‘Citrus-district’ van weleer. De files waren voor ons geen hinder. Wel moeten bromfietsers en fietsers hun veiligheid 10 keer meer dan autobestuurders in acht nemen. Bromfietsers zijn kwetsbaar in het verkeer.

Schrikbarend

De gevaren in het verkeer hebben niet alleen te maken met medeweggebruikers. De kuilen in het bromfiets- en fietspad langs de Van ’t Hogerhuysstraat zijn schrikbarend, ze kunnen je leven opeisen. Het viel op, dat mijn bestuurder, regelmatig toeterde om oplettendheid van medeweggebruikers te vragen.

Extra opletten

Het weggedeelte tussen Meerzorg en Tamanredjo is een prachtig vrijwel gaaf wegdek met een verkeersinrichting, die de moeite waard is. De bestuurder haalde aan: “Het is hier extra opletten in het verkeer geblazen. Een ongeluk schuilt vaak in een klein hoekje. Ik heb een felle scherpe toeter, die je op grote afstand hoort. Ik lees het verkeer al vanaf een afstand en laat weten, dat ik eraan kom. 

Onbedachtzaamheid

Het zijn niet zozeer de roekeloze rijders, de snelheidsduivels waarvoor ik vrees. Onoplettende, onbedachtzame personen die uit een inrit, notabene achteruit komen rijden, vormen voor mij een groot gevaar. Belangrijk is ook, dat mijn bromfiets in prima conditie is. Ik heb er zelf banden met grip laten plaatsen, nadat ik door zand om het bromfietspad aan de Van ’t Hogerhuysstraat bijna was getuimeld. 40 minuten na vertrek uit Paramaribo kwamen wij in Tamanredjo aan.

Commewijne op de kaart plaatsen

Tijdens het werkbezoek werd besproken, hoe Commewijne zich nadrukkelijker kan plaatsen op de ontwikkelingskaart van Suriname.  Het Openlucht Museum Nieuw-Amsterdam als een belangrijke trekpleister kwam ter sprake. Het Openluchtmuseum is onderwerp van onderzoek en studie om te komen tot een grondige herstructurering. Het gaat om een complexe materie. Het museum dient conform de uitgangspunten en het districtsbeleid toekomstgericht te zijn. Het gaat niet alleen om opstallen en exhibitie. De verzelfstandiging van het complex moet helemaal tot stand komen. 

Openlucht Museum Nieuw-Amsterdam

Een kernvraag is: moet het museum alleen de geschiedenis van het Fort en Commewijne etaleren of kunnen ook andere gebiedsdelen en onderwerpen tentoongesteld worden?  Er wordt ook gedacht aan, hoe het fort te maken tot een centrum voor kunst, cultuur, vorming en educatie. Er bestaan mogelijkheden en ruimten genoeg om het geheel een multifunctioneel karakter te geven.

Meer-jaren Ontwikkelingsplan Commewijne

Voorzitter Marlon Budike van Stichting Wan Betre Cawna onderschrijft het bovenstaande en voegt eraan toe: “Commewijne werkt al tijden aan het ‘Decentralisatieproces van het Districtsbestuur’. In dit kader praat ik over een meer-jaren ‘Ontwikkelingsplan Commewijne’.  Daarbij mag hoger onderwijs in het district niet vergeten worden.”

Vertrouwde opvang

“Tot nu toe moeten studenten naar Paramaribo afreizen om hoger onderwijs te volgen. De student moet op en neer reizen of moet zich daar vestigen. Goede en vertrouwde opvang voor het kind is hierbij een eerste vereiste. Daarom wordt de student meestal bij familie ondergebracht, wat aanpassingsvermogen eist. Elk gezin kent immers eigen leefregels. Wanneer het inwonen spaak loopt, wordt de student van tante naar oom gestuurd.”

Ontwikkelingsbron

“Om Commewijne hogerop te krijgen zullen de jongeren gemotiveerd moeten zijn. Onderwijs is voor mij net als de mens een belangrijke ontwikkelingsbron. Commewijne wil zich nadrukkelijker plaatsen op de toeristische kaart. Het Openlucht Museum Nieuw-Amsterdam is een belangrijke trekpleister. Het openluchtmuseum is onderwerp van onderzoek en studie. Het dient conform de uitgangspunten en het districtsbeleid toekomstgericht te zijn. Het gaat niet alleen om opstallen en exhibitie. De verzelfstandiging van het complex moet worden meegenomen.”

Voor een beter Commewijne

De kernvraag is: moet het museum alleen de geschiedenis van het Fort en Commewijne etaleren of kunnen ook andere gebiedsdelen en onderwerpen tentoongesteld worden?  Er wordt ook nagegaan in hoeverre het mogelijk is, het fort te maken tot een centrum voor kunst, cultuur, vorming en educatie. Er bestaan mogelijkheden en ruimten genoeg om het geheel een multifunctioneel karakter te geven. Ik ga voor een beter Commewijne”, aldus voorzitter Budike van Stichting Wan Betre Cawna.

HD 

error: Kopiëren mag niet!