Minister Ramadhin: “Zorgcapaciteit onder zware druk door grote toeloop ongevaccineerden” 

Ramadhin

De capaciteit van medische zorg staat onder zware druk door de grote toeloop van ongevaccineerden die heel ziek worden. Er is sprake van gedemotiveerde zorgwerkers die moedeloos staan toe te kijken. Het zorgstelsel raakt overbelast door het aantal zieke besmette personen, waarvan het grootste deel (76,5%) ongevaccineerd is.

Er zijn gesprekken opgestart om Covid-19 als regulier aangeboden zorg op te nemen binnen het bestaande zorgstelsel. Sedert de Covid-19 uitbraak 18 maanden geleden draait de overheid op voor de kosten van de zorg. Door de pandemie is reguliere medische zorg in de afgelopen periode verwaarloosd. Hierin komt verandering. Er zal meer balans komen tussen Covid-zorg en de reguliere zorg. Deze mededelingen deed minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid dinsdag in de Nationale Assemblee.

Kwaliteit en continuiteit zorg

Volgens de minister bevinden de kwaliteit en de continuiteit van de zorg zich in gevaar. Er is ook sprake van een lage vaccinatiegraad onder zorgwerkers. Het uitvallen van zorgwerkers heeft ernstige gevolgen voor de zorg.  Zorgwerkers worden gemotiveerd zich te laten vaccineren. Dit komt langzaam op gang. Ramadhin zei, dat niet voorkomen kan worden dat mensen dood zullen gaan, “maar we kunnen wel voorkomen dat we niet besmet raken en/of ernstig ziek raken”. Hij benadrukte daarom weer het belang van het zich laten vaccineren en naleven van de mohana-regels, ook door zij die gevaccineerd zijn.

Ramadhin presenteerde enkele data aan het parlement. Daaruit blijkt dat van alle ziekenhuisopname 76,5% bestaat uit personen die niet gevaccineerd zijn, 6,8% uit gedeeltelijk gevaccineerden en 13% volledig gevaccineerden. Ook de cijfers van overleden Covid-patienten spreken boekdelen. Van alle Covid overledenen was 73% niet gevaccineerd en 2% was volledig gevaccineerd. Naar etniciteit verdeeld vormen creolen met 40,7% de grootste groep overledenen, gevolgd door Hindostanen met 16,7%, Javanen 12,6%, marrons met 8,8%, gemengd 4,4%  en inheemsen, 3,3%.

50,8% nog niet gevacinnerd 

Met betrekking tot de vaccinatiegraad gaf de minister mee, dat 37,2% van de doelgroeppopulatie volledig is gevaccineerd. De doelgroeppopulatie bedraagt 481.651 personen. Het gaat hier om personen boven de 12 jaar.  Hiervan zijn 179.000 personen volledig gevaccineerd en 52.598 personen (11,9%) gedeeltelijk gevacinneerd. Ruim de helft van de doelgroeppopulatie, oftewel 258,185 (50,8%) is nog niet gevaccinneerd.

Met betrekking tot het beleid van de regering zei minister Ramadhin dat de regering voorstander is van het toepassen van controle op vaccinatiebewijzen voor de toegang tot bepaalde lokaliteiten in het kader van veilige plek of openbare plekken. Met stakeholders worden hierover gesprekken gevoerd. Het vaccinatieprogramma loopt via de Regionale Gezondheidsdienst, Medische Zending, Bureau voor Openbare Gezondheidszorg, en ziekenhuizen in een regulier programma. Enkele grote vaccinatie sites zullen open blijven, waaronder POC en het Zorghotel. De toelagen van vaccinatiemedewerkers en vrijwilligers zullen worden aangepast. Hiermee wordt ernaar gestreefd de participatie te vergroten. Ook de voorlichting zal worden voortgezet.

Met betrekking tot covid-19 diagnostiek zijn de swabposten overgegaan tot de implementatie van antigeen-sneltesten. Hierdoor kan men binnen 30 minuten beschikken over een resultaat. Ramadin zegt dat zijn ministerie een voorstel zal doen voor integrale aanpassing van de diverse toelagen in de covid zorg.-. 

error: Kopiëren mag niet!