Protest op plein tegen vaccinatiediscriminatie en dwang: “Mijn lichaam mijn keuze”


Onder de leus ‘Mijn lichaam mijn keuze’ spraken verschillende leiders dinsdagochtend de aanwezigen toe die gehoor hadden gegeven aan de oproep om tegen vaccinatiediscriminatie en dwang hun stem te laten horen. De geestelijkleiders Steve Meye en Steven Reyme lieten merken tegen deze vorm van dwang en discriminatie te zijn. Dit werd ook ondersteund door diverse vakbondsleiders, waaronder Lloyd Pool, Ronald Hooghart en Claudette Etnel. Aanwezig was ook Jennifer van Dijk-Silos.

Gewezen werd op de tweedeling in de samenleving die ontstaat. Een oproep werd gedaan aan politici om dit om te buigen. “De regering van Suriname behoort niet te heersen over ons”, zei Meye. Hij vervolgde door te stellen dat “de regering dient te regeren voor ons.”. Daarbij benadrukte Meye, dat de regering mensen niet mag dwingen om iets in het lichaam te nemen. Pool vroeg zich af waar de politieke leiders zijn die hun achterban moeten oproepen om op te komen voor hun rechten.

De actie werd bijgewoond door slechts enkele Assembleeleden. De NDP-volksvertegenwoordigers Melvin Bouva, Rabin Parmessar en Stephen Tsang waren onder het volk. Edward Belfort (ABOP) en Parmessar richtten een kort woord tot de aanwezigen.

Steve Reyme had een boodschap voor de samenleving. Reyme is voorstander van een maatschappelijke discussie, maar niet van dwang. Dit zei hij onder luid gejuich van het publiek. “Laten we mensen niet dwingen”, zei hij.

Onderdrukt

“We strijden voor de mensen die zich onderdrukt voelen”, vervolgde hij. “Ik wil niet dat een ander bepaalt wat in mijn lichaam gaat”, zei een vrouw die de actie ondersteunde. “Want niemand behalve ik weet of ik het aankan.” Zij merkte nog op dat zij er moeite mee heeft ,dat niemand de garantie geeft “dat wanneer er iets gebeurt er dan sprake is van nazorg”.

Een andere demonstrant is van mening dat het volk eigenaar is van Suriname. “Het volk is de baas”, liet deze persoon weten. De man gelooft er niet in dat niet-gevaccineerden voor problemen zorgen. “Want gevaccineerden krijgen het ook” is zijn argument. Een vrouw, 70-plusser, zei aanwezig te zijn om haar steun tegen discriminatie kenbaar te maken. “Dit werkt discriminatie in de hand en ik ben tegen elke vorm van uitsluiting.” De vrouw zei nog niet klaar te zijn voor het vaccin. Zij is van oordeel dat de vaccins die zij uit haar jongere jaren kent veel langer zijn uitgetest op mensen. “Ik ben kerngezond, zonder kwalen, waarom moet ik mij laten vaccineren als ik misschien hieraan kwalen zal overhouden?”, was haar vraag.

Een andere demonstrant lichtte toe dat de demonstratie niet tegen het vaccin is, maar tegen de informatie die het volk wordt onthouden. “Want in alles wat je doet zijn er voor- en nadelen. Druk uitoefenen heeft juist een averechtse werking”, zei deze man. Ook deze demonstrant haalde tot slot aan, dat onder de gevaccineerden ook mensen komen te overlijden.

Op social media waren de eerste reacties over en weer scherp. Zo werd opgemerkt, dat het opvallend was dat de regel van afstandhouden in de felle zon minder strak werd nageleefd. Wel werden er flessen water uitgedeeld tegen de hitte.

RB

error: Kopiëren mag niet!