Drastische verhoging van de lonen van medici en verplegenden gewenst

Gisteren zijn in DNA actuele vraagstukken die gaande zijn besproken. Een van de vraagstukken was dat van de covid-situatie die gaande is. De minister van Volksgezondheid heeft zonder altijd conclusies te trekken, de data gepresenteerd die verzameld zijn van de besmette en de overleden personen. Deze data zijn verdeeld naar district, naar geslacht, naar leeftijd en naar bevolkingsgroep. Het is duidelijk in de statistieken te zien bijvoorbeeld dat het aantal covid-doden naar bevolkingsgroep niet is zoals de samenleving is opgebouwd (dus de demografie). We zien dat er groepen zijn die oververtegenwoordigd zijn in de statistieken en dat heeft ook de maken met de vaccinatiebereidwilligheid. De minister heeft het risico van een stortvloed aan klachten vermeden, door niet uit alle cijfers de conclusies te trekken. Dat is overgelaten aan de bevolking en de media, alleen is het wel zo dat het deel van de bevolking dat moet werken om brood op tafel te zetten, de tijd niet heeft om naar de DNA.TV te kijken, men zal dan wel naar de delayed beelden moeten kijken. Dan zal men de grafieken kunnen zien die de minister heeft gepresenteerd. De minister omschreef de moeilijke situatie waaronder onze artsen en de gezondheidswerkers nog werken. We moeten deze medici en de verplegenden enorm danken en hen prijzen dat ze in deze moeilijke tijden de Surinamer niet in de steek hebben gelaten. De mensen zijn dag en nacht bezig te werken, en het heeft effect niet alleen op het lichaam maar ook op de geest. Het vergt de mens veel om elke dag ernstig zieke mensen te zien, hen te zien lijden en hen ook elke dag op een heel hoger tempo te zien sterven. Het zal zeker gaan slijten aan onze artsen en onze verplegenden. Ze hebben het zo druk dat ze in het hele covid-gebeuren geen gezicht hebben. Wie wel een gezicht hebben, zijn mensen als de jurist Van Dijk die zelf gevaccineerd, mensen aan het opjutten is alsof ze tegen slavernij in opstand moeten komen. De manier waarop Van Dijk is staan schreeuwen op het plein deed denken aan een politiek podium, niet normaal voor een wetenschapper en een jurist. Zoals tegen alle protesten tegen de regering was er weer een afgevaardigde en vertegenwoordiger van de regeringspartij in het geheel aanwezig om namens de partij het woord te voeren, want wanneer je DNA-lid bent dan kan je dat niet van je afzetten. Het is een zeer vreemde politieke wereld waarin we in Suriname leven, niet bevorderlijk voor de politieke stabiliteit die nodig is om een land uit een dubbele crisis te halen. Vertegenwoordigers van de Abop zitten in de regering, maar die zijn tegelijk ook bezig tegen de regering te protesteren en de regering te ondermijnen, althans delen van de regering. Opmerkelijk is dat de minister van VGZ gisteren meedeelde dat het aantal doden in Suriname gemiddeld niet ver ligt van het wereldgemiddelde. Maar we zagen ook op social media langs komen een lijst van procentueel de hoogste aantal voorkomende besmettingen en Suriname zou op nummer 3 staan. Wat ook opvalt is dat op het plein waar een aantal mensen aanwezig was, door de CLO-man Hooghart is gezegd dat er een complot in de wereld in de maak is geweest om de wereldbevolking te verminderen. Het plan zou jarenlang zijn voorbereid in Italië.

Er is protest in Suriname tegen wat men noemt het covid-beleid van de regering en een wet die in de maak zou zijn. We zien in de wereld vele landen waar de regeringen voor de overheidskantoren een vaccinatieplicht hebben ingevoerd, zelfs in ons buurland Guyana. Er zijn veel werkgevers die vanuit hun plicht om te zorgen voor veilige werkplekken, zonder te wachten op de regering, eisen hebben gesteld aan hun werknemers om toegelaten te worden tot de werkplek. We zien dat overal in de wereld waar deze zaken voor de rechter zijn gebracht, de werknemers de zaken niet hebben gewonnen. Juristen als Van Dijk weten beter, en ze dienen aan de bevolking voor te leggen dat grondrechten niet absoluut zijn. Alle rechterlijke organen waar dit vraagstuk aan de orde is gebracht, hebben aangegeven dat er grondrechten zijn die in beginsel niet overtreden moeten worden. Maar ze hebben ook gezegd dat juist de plicht van de overheid om verantwoordelijke te zijn voor de openbare gezondheid, zij is gedwongen om tijdelijke maatregelen te treffen juist om bijvoorbeeld de openbare gezondheidszorg te beschermen. Het argument dat de regering bewust de samenleving aan het opdelen is klopt van geen kant is niet logisch, want de reactie die dit zal teweeg brengen is maatschappelijk protest en sociale onrust. En geen enkele regering wil dat uitlokken en veroorzaken. Kritische kijkers naar beelden die op social media verschenen hebben opgemerkt dat er veel ‘paars’ te zien was onder het publiek. Is het zo dat veel politieke tegenstanders van de regering onder het publiek aanwezig was puur voor politieke doeleinden? De kans is groot omdat een aantal DNA-leden van paars prominent aanwezig was. Opmerkelijk is dat er in het buitenland ook protesten zijn tegen covid-maatregelen, maar in de democratische landen zien we niet dat parlementariërs vooraan lopen. Om het ware karakter van het initiatief te laten zien, laat men het over aan het echte volk en de ordehandhaving van de regering. De kans is dus groot dat de aanwezigen politiek zijn gemobiliseerd. Ten slotte willen we pleiten voor een veel betere beloning voor onze medici en onze verplegenden.         

error: Kopiëren mag niet!