Dat systeem werkt niet meer

De oproep van de vp van Suriname en de voorzitter van de Abop heeft de wenkbrauwen doen fronzen van menigeen over alle geledingen van de van de samenleving. Het lijkt erop alsof de oproep gedaan is in het verlengde van de politieke samenwerking die beklonken is in het binnenland waarbij exponenten van de NPS en ook de Abop aanwezig waren. Dat was kort voor de verkiezingen van 2020. Toen werd de move gezien als een politieke actie om beter uit de verkiezingen te komen. Onduidelijk is of dit geleid heeft tot enige vorm van verkiezingswinst. Te oordelen naar de vele reacties ziet een zeer groot deel de noodzaak van zo een bundeling niet in. Er is geen draagvlak voor zo een gedachtegoed, het wekt geen vertrouwen. Het geeft geen garanties voor vooruitgang en ontwikkeling.  

Critici en kenners geven aan dat de oproepen over bundeling van groepen zoals de Abop-voorzitter deed, internationale investeerders afschrikken. Het is een extra drempel om in een land te investeren waar sociale onrust kan ontstaan. Het zijn nota bene uitspraken gedaan door de tweede man van het land en een politicus met een relatief omvangrijke politieke macht. Men moet wel beseffen dat de Suriname zit te kijken naar internationale investeerders en niet andersom. Suriname is maar een onbekend land en als er geen mogelijkheden en wel risico’s zijn, dan zal men uitwijken naar veiligere havens. Niemand zal wachten op Suriname en degenen die Suriname aan het overwegen waren, die zullen nu huiverig worden. Zo gaan we een land niet kunnen ontwikkelen en zo zullen de zogenaamde achtergestelde gebieden ook niet vooruit kunnen gaan. Want deze gemeenschappen hebben werkgelegenheid en inkomens nodig en de internationale investeerder zal zo geen risico nemen. Als er werk en inkomen zijn, is er oom rust in de samenleving en in de lokale gemeenschappen. Men loopt nog rond met het gedachtegoed van de jaren ’60 en dit soort oproepen werken niet en zijn niet bevorderlijk meer voor de ontwikkeling van geen enkele deel van de samenleving.

Let er wel op dat qua kiezersaantallen de NPS veel meer stemmen heeft behaald bij de laatste verkiezingen dan de Abop. De Abop heeft puur vanwege het kiessysteem meer zetels behaald. De NPS heeft in termen van het aandeel van de bevolking dus veel meer draagvlak dan de Abop. En hoogst waarschijnlijk is de gemiddelde ontwikkeling van deze groep kiezers van de NPS op een ander niveau dan het kleinere aantal dat op de Abop heeft gestemd. Waarschijnlijk is het de bedoeling om door dit soort uitspraken te doen, men bij de volgende verkiezingen meer zetels kan halen, maar de kansen daartoe zijn zeer klein. Wat nog niet op de Abop stemde zal niet gecharmeerd zijn door deze oproep en hoe de oproep is gedaan.

Overigens moet ook opgemerkt worden dat al de partijen die dachten groot te worden door dit soort opmerkingen, door de geschiedenis heen allemaal kleiner zijn geworden. De NPS had eens deze gedachtegang ook en het is zichtbaar wat ervan is geworden. De PL heef ook altijd opgeroepen naar de bundeling van een jawa-blok en ook zij zijn zodanig klein en zwak geworden dat ze niet eens op hun eigen benen kunnen staan en een aanhangsel zijn van een andere partij. De samenleving wil dit soort blokvormingen niet meer, men wil een moderne en geen primitieve samenleving. Maar we zien dat sommige politieke leiders niet van deze signalen en ontwikkelingen leren. Blokvorming op deze wijze leidt op den duur tot een politieke afgang. Ook de KTPI had deze gedachte en het bewijs ligt daar. Deze vorm van bundeling was in de jaren 60 en 70 ook aanwezig in de VHP maar onder de nieuwe voorzitter is deze gedachtegang totaal gewijzigd. Het bewijs is daar, de nieuw kijk en de nieuwe oproep heeft de partij ongekend groter gemaakt. De berekeningen leren dat van de 20 zetels, ongeveer 9 niet komen van de traditionele kiezers van de VHP die voorheen altijd stemden op de partij. De 9 zetels extra komen vanwege het veranderde gedachtegoed. De blokvorming zoals de Abop-voorzitter dat wil doen, stamt niet meer uit deze tijd, het is een achterhaalde gedachtegoed dat niet meer werkt. A nai wooko moo, om het uit te drukken met de woorden van een Surinaams lied dat dezer dagen immens populair is. R moet duidelijk uit een ander vaatje worden getapt.             

error: Kopiëren mag niet!