Personeel Kabinet van de President aangespoord zich te laten vaccineren tegen Covid-19

Personeelsleden van het Kabinet van de President worden gestimuleerd zich te laten vaccineren tegen het Covid-19-virus. Afdelingshoofden zijn in een schrijven door Adjaykoemar Moensi, directeur Bestuurlijke en Administratieve Aangelegenheden, gevraagd een kopie van de vaccinatiebewijzen van alle gevaccineerde personeelsleden in te sluiten bij in te vullen formulieren.

De kabinetsfunctionaris zegt dat op basis van de registratie het kabinet een beeld kan hebben welke personeelsleden allemaal wel of niet gevaccineerd zijn. Nagegaan zal worden hoe de groep die nog niet is ingeënt, hiertoe gestimuleerd kan worden. 

“Misschien moeten we andere modaliteiten gebruiken. Misschien moeten we deskundigen erbij halen om ons hierin te ondersteunen”, aldus directeur Moensi. Hij legt uit dat het kabinet enkele maanden geleden reeds een aanvang had gemaakt personeelsleden tot vaccinatie te stimuleren. Om dit gedaan te krijgen werd een vaccinatiedag georganiseerd. Met gesprekken op afdelingsniveau is gepoogd het personeel dat zich toen niet heeft laten inenten, te wijzen op het belang hiervan alsook de gevolgen van het niet gevaccineerd zijn voor zichzelf, familie en collega’s. 

De bedoeling van het recente schrijven aan de afdelingshoofden is om een beeld te krijgen van de huidige status van zowel zij die zich hadden laten vaccineren als zij die daar niet voor gekozen hadden.

“Om alles goed in kaart te brengen”, zegt de kabinetsdirecteur. Hij voegt eraan toe, dat er dan beleid kan worden ontwikkeld; ook tegen de achtergrond van het feit dat de regering zelf ook beleid zal ontwikkelen voor gevaccineerden en niet-gevacinneerden op de werkplek. Met de registratie zullen ook meteen data van personeel beschikbaar zijn voor wanneer dit beleid is ontwikkeld.

Directeur Moensi benadrukt dat op dit moment niemand verplicht wordt gesteld zich te vaccineren. Het personeel wordt in groepsverband danwel individuele gesprekken aangespoord dit te doen. 

error: Kopiëren mag niet!