LVV-minister Sewdien: “Overheid moet faciliteren, boeren moeten produceren”

Het agrarisch beleid van de regering is erop gericht om in samenwerking met de private sector de verschillende subsectoren verder te ontwikkelen. Daarbij zal de overheid een meer faciliterende rol vervullen, en de productie meer overlaten aan de boeren. Boeren zullen meer “ownership” op zich moeten nemen. Dit kwam naar voren tijdens een toespraak van minister Parmanand Sewdien van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) zaterdag ter gelegenheid van de installatie van de Agrarische Raad Nickerie.

De LVV-minister is in district Nickerie op werkbezoek. Hij bracht zondag een bezoek aan het Wakay pompgemaal, dat een grote reparatiebeurt heeft ondergaan. Maandag oriënteert minister Sewdien zich bij het pompgemaal Wageningen. Met het oog op de aankomende padi-inzaaiperiode over enkele weken zegt de minister zich persoonlijk te willen vergewissen van de technische staat van de beide waterwerken.

Agrarische Raad Nickerie

Zaterdag heeft minister Sewdien te Nieuw Nickerie de installatie verricht van de Agrarische Raad Nickerie. De Agrarische Raad past geheel binnen de “buttoms up” benadering van de minister. De mensen die in de subsectoren rijst, visserij, veeteelt, pluimvee en de tuinbouw  zitten kennen de problematiek van hun respectieve werkgebieden als geen ander en kunnen het best oplossingen aandragen. 

Safiek Gawhri, de trekker van de Raad, zegt dat alle subsectoren erin zijn vertegenwoordigd. De bedoeling van de Agrarische Raad is om ideeën en voorstellen die uit de diverse subsectoren komen, in projectvorm verder uit te werken. Projecten zullen aan de regering en/of financiers worden aangeboden voor uitvoering. De Agrarische Raad Nickerie zal zelf ook met projectinitiatieven komen. De Agrarische Raad wil met haar benadering effectief bijdragen aan de agrarische ontwikkeling in het district. Er is veel productiepotentieel in Nickerie.

Gawhri benadrukte, dat de Agrarische Raad Nickerie geen concurrentie wil zijn van de bestaande agrarische-, boeren- en producentenorganisaties. Deze belangenorganisaties zullen hun werkzaamheden en activiteiten gewoon kunnen voortzetten. Met deze belangenorganisaties wil de Agrarische Raad juist een goede samenwerking hebben. De Agrarische Raad Nickerie wil zich op projecten richten. Ze wil zich professioneel opstellen en te werk gaan. 

Faciliteren om te produceren 

Minister Sewdien zegde alle medewerking en ondersteuning toe aan de Raad. Hij zegt tenminste een keer per maand met de Raad te zullen vergaderen. De maandelijkse besprekingen zullen in Nickerie plaatsvinden en zullen zich concentreren rond technische zaken. Hij stelde voor belangenorganisaties zoals de Vereniging van Padiproducenten (VPP) en  de Surinaamse Padiboeren Associatie alsnog te betrekken bij de Agrarische Raad Nickerie. Ook de veehoudersorganisatie en de groentetelers zullen benaderd moeten worden om vertegenwoordigers af te vaardigen. 

De LVV-minister maakte van de gelegenheid gebruik om de boeren in Nickerie op te roepen om meer “ownership” te nemen. Hij vroeg de boeren om mee te helpen denken bij de inrichting van de diverse inliggende waterschappen. Hij riep ze op om het heft in eigen handen te nemen als het gaat om optimalisering van productie omstandigheden. De waterschappen in de verschillende polders zullen zich tot sterke instituten moeten ontwikkelen gericht op optimalisering van productieomstandigheden en productie.

“Partij politieke invloeden moeten ver buiten de deur worden gehouden.” De minister zegt, dat het komend begrotingsjaar de Wet op Productieschappen zal worden ingediend bij het parlement ter goedkeuring. Het eerste productieschap zal in 2022 worden ingesteld. Naar verwachting zal dat het productieschap rijst zijn. Met het scheppen van de randvoorwaarden en de juiste omstandigheden wil het ministerie van LVV de agrarische productie de komende jaren steeds verhogen.

SS

error: Kopiëren mag niet!