Afwezigheid van aansprakelijkheid vaccin bron van verzet tegen dwang

Op het Onafhankelijkheidsplein zal komende dinsdag vanaf tien uur ‘s morgens een tegengeluid hoorbaar zijn tegen het huidig vaccinatiebeleid. In een videoboodschap wordt erop gewezen dat onrechtvaardigheid en de discriminatie niet moeten leiden tot een apartheidsstaat in Suriname.

“Dat moet voorkomen worden”, zegt Bisschop Steve Meye. Het gaat niet erom wie wel of niet is gevaccineerd. Mensen moeten ongeacht hun vaccinatiestatus met elkaar door één deur kunnen. “Aan deze tafel zitten wel en niet gevaccineerden”, laat hij in de video weten. De mensen moeten de ruimte hebben om uit vrije wil en niet onder dwang gevaccineerd worden, is te lezen in de aankondiging. “Wie zal voor mijn kinderen zorgen als er toch wat met mij gebeurt?”, vraag Lloyd Pool in de video. Hij onderstreept tegen vaccinatiedwang te zijn.

Eendracht

Ook Jennifer van Dijk-Silos, voormalig minister van Justitie en Politie, roept in de video op tot eendracht. “Laten we eendrachtig tegen Covid-19 vechten”, zegt zij. Men zou niet in de valkuil van haatzaaierij moeten terechtkomen, bepleit van Dijk-Silos. De Grondwet verbiedt elke vorm van discriminatie, dat is de strekking van de video waarin meerdere sprekers hun visie delen op de huidige maatschappelijke ontwikkeling. Pool benadrukt dat de dwang tot vaccineren voor verdeeldheid zorgt. “We moeten geen apartheid accepteren, wij hebben voor hetere vuren gestaan in dit land. Mogen straks gevaccineerden en niet gevaccineerden binnenkort geen gesprekken meer met elkaar voeren?”, vraagt hij zich af. “Dit moeten wij niet accepteren.”  

Geen garanties

Pool stelt, dat er geen garanties zijn wanneer het misgaat na vaccinatie.

De actie kan ook op ondersteuning rekenen van ABOP-Assembleelid Edward Belfort. “Iedereen moet vrij zijn in zijn of haar keuze. Mensen bepalen zelf wat met hun lichaam gebeurt en de overheid kan dat niet voor de burger bepalen.” Belfort noemt dit schending van de privacy. “Wie geeft de garantie dat er na inspuiting geen complicaties op kunnen treden?”, vraagt hij retorisch. Hij verwijst naar complicaties die wereldwijd optreden. “Maar, niemand stelt zich daar verantwoordelijk voor”, licht hij toe. “Deze vorm van dwang heb ik nooit eerder meegemaakt, niet bij gele koorts, niet bij malaria, zelfs niet bij lepra, alleen bij corona.” De volksvertegenwoordiger merkt op dat deze ontwikkeling hem aan het denken zet.

Derde prik

Belfort verwijst naar Israël waar velen al zijn gevaccineerd. “Toch roept men daar op voor een derde prik”, merkt hij op. Net als Pool is Belfort van mening dat niemand verantwoordelijk is wanneer er iets misgaat. Bovendien wijst hij erop, dat ook de dubbel gevaccineerden voorzichtig moeten blijven. Dat het om slechts milde klachten gaat schuift hij in felle bewoordingen van tafel. “Wij moeten de internationale verdragen naleven”, besluit Belfort.

Op de Facebookpagina van Ricky Stutgard is onderstaande vrijwaringsclausule geplaatst. Daarin is onder meer te lezen, dat een medewerker die verplicht wordt zich te laten vaccineren aan de werkgever een schriftelijke bevestiging vraagt, waarin de werkgever zich bereid verklaart en uitdrukkelijk instaat voor de mogelijke gevolgen van het vaccin. Op deze manier willen de initiatiefnemers aan het verplicht stellen van het vaccin zonder aanwezigheid van aansprakelijkheid een halt toeroepen. Stutgard wijst er op, dat naast de waarborging van de lichamelijke integriteit in de Grondwet ook het BUPO-verdrag van toepassing is. “De werknemer moet bij het wegvallen van de kostwinner een zorgplicht hebben voor de achtergebleven gezinsleden”, aldus Stutgard.

RB

error: Kopiëren mag niet!