LVV huldigt boeren Coronie en Nickerie voor waarborgen voedselzekerheid

Twintig agrariërs in de districten Coronie en Nickerie zijn maandag in het rijstdistrict Nickerie door minister Parmanand Sewdien van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) gehuldigd voor hun verdiensten in de agrarische sector gedurende de afgelopen jaren. Deze huldiging vond plaats in verband met de Dag der Agrariërs op 8 oktober en Wereldvoedseldag op 16 oktober. De agrariërs ontvingen  een plakkaat, een presentje en een citrusplant.

Volgens de bewindsman was het maar een klein gebaar als blijk van dankbaarheid dat de agrarische sector tot nu toe de voedselzekerheid heeft kunnen garanderen. Tijdens zijn toespraak in het LVV-kantoor wees Sewdien op zaken die door de regering worden aangepakt om de productie van padi op te voeren. Hiervoor is de afgelopen tijd gewerkt aan een complete revisie van twee pompen aan het pompgemaal te Wakay en is de firma Kuldipsingh nu bezig voor de start van tenminste een pomp te Wageningen voor de aankomende padi inzaai. 

Minister Sewdien heeft de districtscommissaris van Nickerie, Senrita Gobardhan, en haar werkarmen ook gevraagd om naar een areaal uit te kijken voor de vele groentenverbouwers die tot nu toe vanwege gebrek aan landbouwareaal op bermen  hun gewassen moeten verbouwen. Met middelen uit een lening van de Inter- American Development Bank, groot 30 miljoen Amerikaanse dollar, zullen de verschillende waterschappen eindelijk geactiveerd worden.

Om het contact tussen de agrarische sector in Nickerie met het ministerie te verbeteren is afgelopen weekend ook een Agrarische Raad geïnstalleerd.

De LVV-minister heeft de aanwezigen medegedeeld, dat zijn ministerie zal werken aan het versterken van de verschillende instituten om de ontwikkeling in de agrarische sector tot grotere hoogten te brengen.

In de planning staat ook het aantrekken van expertise ter ondersteuning van het Anne van Dijk Rijst Onderzoekscentrum (ADRON). Verder zijn er afspraken voor de opzet van een verwerking- en snelvriesfaciliteit voor de groente-export. Minister Sewdien gaf aan het nodige met zijn collega-ministers te zullen ondernemen om de agrarische sector te faciliteren, zodat de agrariërs verder de productie kunnen opkrikken.

De dag werd succesvol afgesloten met een geste, bestaande uit groenten, fruit, vlees, vis en melk, aan het kindertehuis De Open Poort te Nieuw Nickerie.

error: Kopiëren mag niet!