Minister Mathoera: “Angst en verkeerde informatie weerhouden mensen van vaccineren”

Het ministerie van Defensie heeft het initiatief genomen om een vaccinatiedag voor de bewoners van Albina te houden. Dat gebeurde donderdag in het kader van de civiel-militaire operatie Gran Mati, die van 5 tot en met 8 oktober werd uitgevoerd in het gebied. Slechts 21 personen hebben zich laten inenten, waaronder districtscommissaris Clyde Hunswijk van Marowijne Noord-Oost.

Defensie-minister Krishna Mathoera meent dat er nog meer informatie verschaft moet worden aan de bewoners om de vaccinatiebereidheid in het gebied te vergroten. 

Het resultaat van donderdag kon volgens haar beter zijn. Toch is ze is blij met elke persoon die is gevaccineerd, omdat dit bijdraagt aan de bescherming van de samenleving. De bewindsvrouwe is van mening dat er meer informatie gebracht moet worden naar de mensen. “Ik heb zelf bij Defensie met heel veel mensen gesproken. Het blijkt dat mensen nog steeds niet goed geïnformeerd zijn. Ze zijn veelal onzeker en hebben veel angst”, zegt de minister. 

Het ministerie van Defensie c.q. het Nationaal Leger biedt een bijdrage en ondersteuning in het beheersen van Covid-19. Die steun wordt binnen het leger gegeven, maar ook daarbuiten zoals met aan het ministerie van Volksgezondheid en door de gezamenlijke operaties met de politie en andere diensten. “Dat proberen we zo optimaal mogelijk te doen. Maar, aan de andere kant proberen we ook onze mensen bewust te maken over het belang van vaccinatie voor een veilige omgeving. We proberen ook hier in Marowijne een bijdrage te leveren, omdat we zien dat er een laag percentage gevaccineerden is”, laat de bewindsvrouwe optekenen. 

Minister Mathoera ziet het als een plicht om de juiste informatie te verstrekken aan de mensen, zodat de bereidwilligheid kan toenemen. Ze stelt dat de media hierin belangrijk kan zijn. “Alleen door de juiste informatie naar de mensen brengen, kan de bereidwilligheid toenemen. We zien elke dag meerdere doden, dat willen we niet, terwijl er vaccins beschikbaar zijn”, stelt de bewindsvrouwe. Ze roept eenieder op om te gaan vaccineren. “Bescherm jezelf, je omgeving en je dierbaren”.

error: Kopiëren mag niet!