Directeur Volksgezondheid: “Percentage positieven Covid-19 nog steeds hoog”

Het percentage positief geteste personen uit Covid-19 is nog steeds hoog. Dit kwam donderdagavond naar voren tijdens de Covid-19-persconferentie. Volksgezondheid-directeur Rakesh Gajadhar Sukul zei, dat volgens de World Health Organization (WHO) dit percentage kleiner dan 10% moet zijn. “Het liefst kleiner dan 5%, waarbij gevaar voor verspreiding minder is”, legde de functionaris uit. 

Met het huidige hoge percentage is de kans redelijk groot, dat er mensen besmet rondlopen, maar die zich niet hebben laten testen. Deze groep kan weinig tot geen klachten hebben, maar daaruit kan ook geconcludeerd worden dat er degelijk kans bestaat voor anderen om besmet te raken met het virus. 

“Bij de curve is wel een dalende trend waar te nemen, maar dat is op basis van de cijfers die wij momenteel zien”, zei Gajadhar Sukul. Er moet rekening gehouden worden met dat deel van de samenleving dat zich niet laat testen. 

Hij erkent ook dat de regering met een capaciteitsuitdaging zit om iedereen in het land te laten testen tegen Covid-19. “Ogenschijnlijk lijkt het erop dat wij over de piek heen zijn, maar dat is aan de hand van de opnamecijfers die al voorbij zijn.” Volgens de directeur gaat de piek zich voortzetten ondanks dat er sprake zou zijn van een dalende trend. 

Bij vergelijking van de vaccinatiegraad met vorige week, zijn de cijfers iets meer dan een procent gestegen voor wat betreft volledig gevaccineerden en deels gevaccineerden. De volledig gevaccineerden vormen ongeveer 36% van de doelgroep, terwijl minimaal 48% van de samenleving van een prik is voorzien. Het gaat hierbij om de doelgroep 12 jaar en ouder; hierbij horen ook de mensen die ernstig ziek kunnen worden. 

De directeur van Volksgezondheid zei ook, dat gekeken wordt naar alle mogelijkheden om de vaccinatiecampagne te intensiveren zodat een veel groter deel van de samenleving beschermd is door middel van vaccinatie. 

“We werken aan capaciteitsvergroting om zieken op te vangen. We doen ons uiterste best. We zitten met bijzonder veel uitdagingen, van thuisisolatie tot opnameplekken. Ook in de ziekenhuizen is er een tekort aan mankracht. We moeten goede afwegingen maken. Al die modellen worden uitgewerkt om het beste resultaat te krijgen”, aldus directeur Gajadhar Sukul.

error: Kopiëren mag niet!