Opstart onderwijs basisscholen

Gracia Valies-Ormskirk, directrice Beroepsonderwijs tevens waarnemend directrice Algemeen Vormend Onderwijs (AVO), zegt tegenover Dagblad Suriname dat het nieuwe schooljaar op 11 oktober zal aanvangen. Dit geldt voor leerjaar 1 tot en met leerjaar 8.

Op dit moment is er sprake van een toename van het aantal dagelijkse Covid-besmettingen. Ormskirk geeft aan, dat het Outbreak Management Team niet aan het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur heeft voorgehouden om later dan 11 oktober van start te gaan. “Mocht er een bericht komen van het Outbreak Management Team, dan zullen we ons daaraan moeten houden. Op dit moment starten de scholen 11 oktober. De Covid-maatregelen zullen sowieso in acht genomen moeten worden.”

Ormskirk stelt, dat het zodanig geregeld zal worden dat de school per groepen bezocht wordt. Vanwege de Covid-situatie kan niet toegelaten worden dat eenieder op school aanwezig is. “We zullen voorzichtigheid moeten betrachten in deze.”

Binnenland

Zoals bekend is waren enkele scholen en leerkrachtwoningen in het binnenland getroffen door wateroverlast in de afgelopen periode. Ormskirk geeft aan, dat ze inmiddels gereed zijn gemaakt. “Er zullen nog wat renovaties moeten plaatsvinden, maar de scholen zijn in ieder geval gereed gemaakt om de lessen te kunnen volgen.” 

Het was ook eerder voorgekomen dat leerkrachten niet op een vastgestelde datum naar het binnenland konden afreizen vanwege verschillende factoren. Ormskirk zegt, dat in dit geval ervoor is gezorgd, dat de leerkrachten wat eerder zullen vertrekken en wel op 8 oktober. Naar verwachting zal iedereen op 9 oktober op hun plek moeten zijn. 

Ook zit Abenaston nu al 6 weken zonder elektriciteit, hierdoor vrezen de bewoners dat de leerkrachten niet zullen afreizen. Ormskirk geeft als reactie hierop, dat een ander ministerie hiermee belast is, die dus verder naar dit probleem zal kijken.

SK

error: Kopiëren mag niet!