Onderraad Herstelplan ontvangt tussentijdse rapportage

De Implementatie Unit en de Monitoringsgroep van het Herstelplan hebben een presentatie gegeven aan de Onderraad van Ministers over de status van de uitvoering van de verschillende projecten en maatregelen die opgenomen zijn in het Herstelplan 2020-2022. Deze tussentijdse statusrapportage vond dinsdag plaats op het Kabinet van de President.

Minister Armand Achaibersing van Financiën & Planning (zie foto hieronder) geeft aan – zo schrijft de Communicatie Dienst Suriname woensdagavond 6 oktober – dat de regering op de goede weg is als het gaat om de uitvoering van de maatregelen en projecten die in het Herstelplan zijn opgenomen.

De bewindsman zegt, dat er ongeveer 185 projecten zijn opgenomen in het Herstelplan. Daarvan zijn 24 voltooid, een goed deel ligt in de uitvoering en een aantal projecten is in de voorbereidingsfase. “De projecten zijn allemaal overzichtelijk gepresenteerd. Er is per ministerie geïnventariseerd en gerapporteerd en duidelijk aangegeven dat we op de goede weg zijn, maar dat we er nog steeds hard aan moeten trekken”, zegt de minister.

Los van het feit dat er nog harder aan getrokken moet worden, moet ervolgens de bewindsman gewerkt worden aan capaciteitsverbetering om de projecten daadwerkelijk te realiseren binnen de tijdspanne die uitgetrokken is. Daarnaast moet voor sommige projecten nog naar financiering gezocht worden.

Volgens de Achaibersing is er een aantal nieuwe projecten toegevoegd dat niet in het herstelplan staat opgenomen. De nieuwe projecten worden door hem onder de noemer kapitale projecten gebracht.

Het Herstelplan is uitgeschreven voor drie jaar en is geïntegreerd in het Meerjaren Ontwikkelingsplan (NOP). De regering is niet ontevreden over de herstelfase van het plan. Er zijn projecten uitgevoerd en in uitvoering om de economie te herstellen. In de komende twee jaren zullen ook projecten uitgevoerd worden om de economie te doen groeien en productie te stimuleren en faciliteren.

error: Kopiëren mag niet!