Meer geld voor KPS, KBS en KPA op begroting

De regering wil meer geld vrijmaken voor de korpsen op de begrotingsposten. In een dinsdag gevoerd overleg heeft minister Kenneth Amoksi van Justitie en Politie samen met collega-ministers Armand Achaibersing van Financiën & Planning en Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking (BIBIS) alsook hun deskundigen en alle korpshoofden op het Kabinet van de President. Dit meldt de Communicatie Dienst Suriname woensdag 6 oktober.

Tijdens het overleg zijn oplossingsmodellen aangedragen door zowel de Politiebond als de regering. De minister van Financiën en Planning is samen met zijn deskundigen ingegaan op veranderingen die aangebracht kunnen worden op de begrotingsposten. Er is aangegeven dat er meer contanten vrijgemaakt zullen worden voor de strafinrichtingen, het Korps Politie Suriname (KPS), het Korps Brandweer Suriname (KBS) en het Korps Penitentiaire Ambtenaren (KPA).  

“Het gaat onder andere om achterstallige resoluties, beschikkingen, missives, geautoriseerde stukken en financiering van projecten die in de startfase zijn”, zegt minister Amoksi. “Rechtspositionele zaken worden bij de politie afgehandeld. Inkopen en dergelijke lopen via het korps in samenspraak met het ministerie worden deze zaken aangepakt.”

Minister Amoksi heeft ook aangeven, dat de regering niet op gespannen voet leeft met de Surinaamse Politiebond  “We hebben in een heel constructieve sfeer kunnen praten. De bond heeft ook ideeën aangedragen voor eventuele knelpunten die er zouden zijn”, zegt de minister. Hij geeft de gemeenschap de garantie dat er geen spanningen zijn tussen de Politiebond en de regering. De oplossingsmodellen die de regering heeft aanbevolen aan hen is goed bij hun aangekomen. “De bond is tevreden teruggegaan”, aldus de minister.

error: Kopiëren mag niet!